PvdA: “nieuwe strop voor Kampen”

Er staat Kampen een nieuwe financiële klap te wachten, zo valt te lezen in de beantwoordingsbrief op schriftelijke vragen van de PvdA fractie over de miljoenenbezuiniging vanuit het Rijk voor de gemeente Zwolle. Het gaat om een bezuiniging op de uitvoering en toegang van beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor de regio. Zwolle is de centrumgemeente en Kampen is een regiogemeente, daklozen uit Kampen worden dus opgevangen in de Herberg in Zwolle.

Het college van B&W geeft nu aan dat vanaf 2021 de taken voor bijvoorbeeld de opvang van daklozen of van vrouwen die gevlucht zijn voor huiselijk geweld weer naar de gemeente Kampen gaan. Daar krijgt de gemeente geld voor, maar, zo waarschuwt het college, dit budget is niet toereikend. De eerste schattingen laten een tekort van 4,3 miljoen zien! Deze week werd bekend dat Kampen al meer dan 6 miljoen tekort komt op het sociale domein. Daar komt dit dus nog bij!

Voorlopig doet het college niks omdat “de omvang van de financiële klap” nog niet volledig in beeld is. Wel probeert zij met andere “nadeelgemeenten” te lobbyen bij het Rijk. De PvdA fractie vindt dat deze ontwikkelingen nu al meegenomen moeten worden bij de bezuinigingsoperatie die nu gaat plaatsvinden. De antwoordbrief van het college is telezen op de facebookpagina van PvdA Kampen:

https://www.facebook.com/397017023757806/posts/2073474462778712?s=100002535246723&v=i&sfns=mo

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*