Reactie Isala op berichtgeving ontslagvergoeding manager

isala2

RTL Z heeft gisteren gemeld dat Isala een ontslagvergoeding van 340.000 euro heeft betaald in 2014 aan een manager. Isala bevestigt dat deze betaling heeft plaatsgevonden. Hiervan is ook melding gedaan volgens de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen topinkomens publieke en semipublieke sector (WNT). Betreffende functionaris is geen topfunctionaris in de zin van de WNT, maar valt wel onder de openbaarheidsplicht.

Van de ruim 500.000 euro totale ontslagvergoeding in 2014 waar RTL Z naar verwijst in haar berichtgeving, is echter geen sprake. De betreffende manager is namelijk tot 1 maart 2014 in regulier dienstverband geweest van Isala.

De hoogte van de ontslagvergoeding is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen volgens de gebruikelijke kantonrechtersformule. Isala is niet afgeweken van deze procedure, waarbij rekening is gehouden met leeftijd van de werknemer, het aantal jaren dienstverband en de omstandigheden. In tegenstelling tot de vermelding in de RTL Z berichtgeving is er geen sprake van een factor die hoger ligt dan 2. Isala gaat verder inhoudelijk niet in op deze zaak.

In de berichtgeving van RTL Z wordt ook verwezen naar een hoger beroep inzake een thoraxchirurg. Dit hoger beroep heeft eerder dit jaar gediend. Isala wacht momenteel het vonnis af.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*