Resultaten verkeerstesten Kampen positief. Ervaringen gebruikers zijn kritischer.

stadsbrug

 

In het kader van het project Kampen Bereikbaar vonden van 27 juni tot 17 juli de experimenteerweken plaats waarin maatregelen op en rond het Knooppunt Station Kampen zijn uitgetest. Inmiddels zijn de resultaten van de experimenteerweken bekend. De hoofdconclusie is dat met eenrichtingsverkeer op de Stadsbrug en een versmalling van de Zwolseweg de files op de Knoop Station Kampen oplosbaar zijn en de doorstroming verbetert. De persoonlijke beleving van gebruikers van De Knoop tijdens de testweken is kritischer. De conclusies worden de komende maanden met stakeholders en de gemeenteraad besproken. In december van dit jaar wordt een voorstel van de mogelijke structurele maatregelen aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het doel van de experimenten was om uiteindelijk tot passende maatregelen te komen dat de bereikbaarheid en gastvrijheid van de (binnen)stad verbetert. De testen geven inzicht in het veranderende reisgedrag van gebruikers van het knooppunt.

De belangrijkste conclusies van de testweken:

  • De bestaande knelpunten/files op en rondom de Knoop treden tijdens de eerste twee testweken niet meer op, als gevolg van o.a. het eenrichtingsverkeer op de Stadsbrug en beperken van rijstroken op de Zwolseweg;
  • De testmaatregelen leiden tot 500-600 spitsmijdingen op de Knoop en een volledige reductie van de files op de IJsselkade bovenstrooms in de eerste twee testweken;
  • Door instellen van eenrichtingsverkeer op de Stadsbrug verschuift het autoverkeer nagenoeg volledig (95%) naar de Molenbrug;
  • Door de verschuiving van het autoverkeer naar andere routes zijn tijdens de testweken geringe vertragingen ontstaan op en rondom de vervangende routes, in en om Kampen. Er is tijdens de avondspits wel toename van verkeer op de alternatieve wegen zichtbaar (Europa-Allee en Oosterlandeweg/centrum IJsselmuiden) maar dit levert geen grote of langdurige knelpunten op;
  • Een groot deel van de gebruikers van de Knoop geven aan de afsluiting en beperking van de Zwolseweg als onprettig te ervaren.

De algemene conclusie is dat het totaaleffect van de verkeerstesten heeft geleid tot een afname van de files en daarmee een verbeterde doorstroming op de Knoop.

Ervaringen gebruikers
De verkeerstechnische testresultaten zijn dus positief. De persoonlijke beleving van gebruikers van De Knoop tijdens de testweken is kritischer. Van de ondervraagden geeft 50% van de gebruikers in enquêtes aan meer hinder te ervaren en ca. 70% vindt omrijden via de Molenbrug onprettig. Daarentegen geeft 20-30% van de gebruikers aan dat het omrijden via de Molenbrug geen groot probleem was en ruim 20% van de gebruikers geeft aan tijdens de testweken regelmatig de fiets genomen te hebben in plaats van de auto.

Vervolg
In september en oktober worden de conclusies met stakeholders en de gemeenteraad besproken. Vervolgens stelt het projectteam een pakket aan uitvoeringsmaatregelen op waarin zowel naar verkeerstechnische effecten van maatregelen wordt gekeken als naar draagvlak en financiële haalbaarheid. Het voorstel wordt op 15 december ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De vast te stellen maatregelen worden in 2017 uitgevoerd.

Meer info over het project Kampen Bereikbaar: www.kampenbereikbaar.nl

 


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673