Rioolwaterzuivering Kampen klaar voor de toekomst

De uitbreiding en vernieuwing van de rioolwaterzuivering Kampen aan de Oslokade is gerealiseerd. Daarom verricht dagelijks bestuurslid Karst Spijkervet van het waterschap op dinsdag 19 maart de officiële heropening.

‘Overbelasting van de rioolwaterzuivering en verdere toename van bewoners en industrie in Kampen en IJsselmuiden waren redenen voor de uitbreiding. Hiermee blijven we voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor lozing van het gezuiverde water in de IJssel.’ geeft Karst Spijkervet aan.

De belangrijkste onderdelen van de werkzaamheden waren de bouw van een nieuwe slibbuffer en een nieuw beluchtingscircuit en het slopen van de bestaande gistingstoren.

Met de uitbreiding is de zuiveringscapaciteit van de installatie verhoogd van 81.500 naar 98.000 vervuilingseenheden (ve). 1 ve staat voor de vervuilingswaarde van het afvalwater dat gemiddeld door 1 persoon per etmaal wordt geloosd.

Duurzaam
Met de vervanging van 3 blowers (installaties om zuurstof in te blazen voor het zuiveringsproces) voor moderne energiezuinige installaties, nam het waterschap een energiebesparende maatregel.

Verwerken zuiveringsslib
Bij het zuiveren van afvalwater komt slib vrij. Tot voor kort werd dit slib vergist op de rioolwaterzuivering Kampen. Om reden van efficiëntie vindt de slibvergisting niet meer in Kampen plaatst, maar in de nieuwe installatie op de rioolwaterzuivering Zwolle die recent in bedrijf is genomen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*