Winkeldiefstallen door invoering maatregelen fors gedaald

De cijfers van het aantal winkeldiefstallen in Kampen in relatie tot verdachten afkomstig van het azc zijn positiever dan gedacht. In tegenstelling tot de cijfers die eerder naar buiten zijn gekomen, is het aantal incidenten sinds de invoering van de maatregelen tegen overlast in september 2018 fors gedaald.

Precieze cijfers 2018 -2019
In 2018 zijn van januari tot september in totaal 81 winkeldiefstallen gepleegd. In totaal waren 62 verdachten van het azc betrokken. Zij opereren vaak in groepen. Deze cijfers waren voor de gemeente Kampen aanleiding om met betrokken partijen maatregelen te nemen. Dat heeft meer effect gehad dan gedacht.
Tussen 1 september 2018 en 23 februari 2019 zijn er in totaal 57 winkeldiefstallen gepleegd in Kampen. Bij 17 van deze incidenten waren mensen van het azc betrokken, bij 25 incidenten waren het andere personen en van 15 incidenten is geen dader bekend.

Maatregelen werpen vruchten af
Begin dit jaar heeft, mede naar aanleiding van Kamervragen over de situatie in Kampen, overleg plaatsgevonden tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, de gemeenten Kampen en Dronten, het COA, het Openbaar Ministerie en de politie. In het overleg is gesproken over de overlast gevende asielzoekers en maatregelen om deze overlast terug te dringen.

De genomen maatregelen zijn:

  • er vindt intensievere informatie-uitwisseling plaats tussen politie, azc en COA;
  • het COA heeft interne maatregelen (waaronder extra kamercontroles) genomen op het azc;
  • het opleggen van gebiedsverboden door de burgemeester;collectief winkelverbod door supermarkten voor mensen die twee keer op winkeldiefstal zijn betrapt. Deze maatregel geldt overigens voor iedereen die winkeldiefstal pleegt en niet alleen voor bewoners van het azc;
  • samenwerking met de Landelijke Eenheid van de politie;
  • vaste contactpersonen vanuit de politie voor het azc, zowel van politie Dronten als van politie Kampen.

Een al bestaande maatregel om overlast tegen te gaan, is de mogelijkheid om overlastgevers naar een extra begeleiding en toezicht locatie (ebtl) over te plaatsen. Voor het plegen van winkeldiefstallen volgt strafrechtelijke vervolging.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*