Het Rode Kruis en de KEI brigade oefenen samen

‘Laat de zuidwesterstorm nu maar komen, wij zijn er klaar voor.’

Met deze uitspraak eindigde een actieve en informatieve avond georganiseerd door Waterschap Drents Overijsselse Delta. 

Woensdagavond 5 oktober stond de jaarlijkse oefening van de KEI-Brigade(Kamper Eiland Brigade) op de agenda. De Kei-Brigade is een team van vrijwilligers die tijdens een hoogwaterdreiging zandzakken legt op de dijk langs Kampereiland en Mandjeswaard.Vanavond kregen zij ondersteuning van een 20-tal vrijwilligers van het Rode Kruis Ready 2 Help.

kei5Ready 2 Help is een netwerk van mensen die bereid zijn anderen te helpen als het nodig is. Het kan hierbij gaan om vluchtelingenhulp, hulp bij verkeersinfarcten, hulp bij extreem weer of bijvoorbeeld hulp bij een watersnoodramp. Ready 2 Help is een burgerhulpnetwerk die ondersteuning biedt aan de professionele hulpverlening.  Zo werd vanavond geoefend in het ondersteunen van het DODelta door middel van het leggen van zandzakken.

De DODelta roept de KEI-braigade op als het water van het Zwartemeer een bepaald peil heeft bereikt en wanneer de verwachting is dat dit peil zal blijven stijgen. De dijken langs het Kampereiland en de Mandjeswaard kunnen daardoor onder druk komen te staan. De Brigade legt dan zandzakken op de dijk om het veiligheidsniveau te verhogen.

De vrijwilligers van Ready 2 Help en de KEI brigade hebben op locatie geoefend. Op verschilende plaatsen langs het Zwartemeer liggen voorraden zandzakken. Met behulp van markeringen worden de plekken aangegeven op de dijk die lager zijn gelegen. Dit zijn de plekken waar bij dreigende overstroming van de dijk, de zandzakken worden neergelegd.
Na de oefening op locatie gingen alle vrijwilligers terug naar het Dijkmagazijn Zendijk. Hier werd de groep in tweeën gesplitst. Buiten werd de techniek van het zandzakken tillen, doorgeven en leggen geoefend. Binnen was er een presentatie over de versterking van de dijk.

Het doel van de avond, een goede samenwerking tussen de vrijwilligers van Ready 2 Help en de KEI-brigadiers, is behaald!kei2

Woensdagavond 12 oktober wordt een bewonersavond waterveiligheid Kampereilanden georganiseerd. Tijdens deze avond wordt gesproken over de ontwikkelingen van de waterveiligheid op de Kampereilanden en wordt voorlichting gegeven hoe de bewoners de schade van een eventuele overstroming kunnen beperken. Wilt u deze avond bijwonen dan kunt u zich aanmelden door voor 10 oktober een mail te sturen naar e.bollemeijer@overijssel.nl

Ook KEI-brigadier worden?U kunt zich aanmelden op www.wdodelta.nl
Of meldt u aan voor Ready2Help. Dit kan via de website van het Rode Kruis, www.rodekruis.nl

 

 


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673