HartVoorBurkina

Samen op zoek naar markt en meerwaarde van duurzaam boeren

Foto van auteur

Agrariërs in de IJsseldelta kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor een van de verdiepingstrajecten van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta. Deze werden vandaag bij de Demodag Graslandmanagement in Genemuiden gepresenteerd. Onder het motto ‘Verdiepen en verdienen’ gaan de deelnemers zich in kleine studiegroepen specialiseren in Kringlooplandbouw. Binnen de werkgroepen ‘Zuivel & Vlees’ en ‘Verbreding & Diensten’ kunnen ze met vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheden verdienmodellen ontwikkelen voor duurzaam ondernemen op hun bedrijf. De verdiepingstrajecten zijn er voor agrariërs die werk willen maken van kringlooplandbouw en de stap willen zetten naar een economisch en ecologisch duurzame bedrijfsvoering.

Binnen de studiegroepen Kringlooplandbouw gaan agrariërs nadrukkelijk aan de slag met versterking van de bedrijfsefficiency en de biodiversiteit op het bedrijf, inclusief het zo goed mogelijk sluitend krijgen van de mineralenkringloop. Dit leidt tot een duurzame bedrijfsvoering die de boer de kans geeft om een betere prijs te krijgen voor (nieuwe) producten en diensten. De studiegroepen van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta gaan daarmee verder dan het leren invullen en werken aan de hand van de kringloopwijzer. Wie nog helemaal aan het begin van de kringloopgedachte staat en zich vooral wil oriënteren, wordt doorverwezen naar de studiegroepen ‘Vruchtbare Kringloop Overijssel’ van LTO Noord. De Gebiedscoöperatie IJsseldelta heeft een samenwerking met dit programma.

Concreet aan de slag

De werkgroepen ‘Zuivel & Vlees’ en ‘Verbreding & Diensten’ richten zich nadrukkelijk op het vinden van markten en letterlijk meer waarde voor duurzame activiteiten. Zo gaat binnen Zuivel & Vlees de aandacht uit naar het genereren van een kwaliteitsmelkstroom uit de IJsseldelta, die kansen bieden in China en andere internationale markten. Ook wordt samen met overheden en bedrijven in de sector Agro & Food onderzocht hoe ondernemers heel concreet hun streekproducten kunnen (door)ontwikkelen en in de markt zetten. In de werkgroep ‘Verbreding & Diensten’ gaat de aandacht vooral uit naar het ontwikkelen van extra bedrijfsactiviteiten met nieuwe (groen-blauwe) diensten en het verkrijgen van extra inkomsten uit een duurzamere bedrijfsvoering. Deelnemers hierbinnen kunnen bijvoorbeeld voorstellen ontwikkelen om hun inspanningen voor hogere organische stofgehaltes, lagere mineralenoverschotten ‘beloond’ te zien in lagere waterschapslasten, premies uit een klimaatfonds of het aanspraak maken op groenfinanciering.

Aanmelden Agrariërs kunnen zich tot en met 1 december aanmelden bij Erik Smale via erik@boerenverstand.nl. De groepen gaan gelijk van start zodra zich voldoende deelnemers hebben aangemeld. Voor deelname wordt een bijdrage gevraagd van € 250,- excl. BTW. Dit bedrag gaat naar het Gebiedsfonds, dat innovatieve initiatieven binnen de Gebiedscoöperatie IJsseldelta blijvend ondersteunt.

Gerelateerde Berichten

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: