Siebrand uitvaartbegeleiding treed toe tot ‘Greenleave’

bos-pad

 

Kampen – De duurzame uitvaart is steeds meer een begrip in de uitvaartwereld. Steeds meer mensen willen hun duurzame principes ook na hun overlijden volgen. Dat blijkt opnieuw uit de groei van GreenLeave, in 2014 gestart als gezamenlijk initiatief van zes uitvaartondernemers.

GreenLeave is gericht op de promotie en aanjaging van duurzaamheid in de uitvaartbranche. Siebrand Uitvaartbegeleiding in Kampen heeft zich aangesloten bij GreenLeave. (GreenLeave is in gesprek met meerdere partijen die zich graag willen aansluiten.) Brenda Siebrand: “We werken in een branche waar het draait om mensen en we leven in een tijd waarin we er steeds meer van overtuigd raken dat een mens de wereld zo weinig mogelijk moet proberen te belasten. Een bewuste levensstijl waarbinnen duurzame keuzes gemaakt worden, ook wanneer het een uitvaart betreft.

Omdat duurzaamheid een breed begrip is, heeft GreenLeave ons echt geholpen zaken concreet te maken. Je gaat op een andere manier naar je producten en diensten kijken. Zo hebben we kritisch naar ons aanbod gekeken en zijn per artikel nagegaan hoe duurzaam deze waren en welke alternatieven er beschikbaar waren. We zijn daarbij positief verrast door de vele mogelijkheden die er vandaag de dag zijn. Daarnaast kijken we ook naar onze leveranciers; op welke manier zijn zij bezig met het onderwerp duurzaamheid en hoe vertaalt zich dat in de praktijk? GreenLeave is voor ons een waardevol platform waarbinnen we met de aangesloten ondernemers actief nadenken over de vraag hoe we het uitvaartbedrijf duurzamer kunnen maken. Op die manier inspireer en leer je van elkaar. Zo ontstaan concrete verbeteringen die je door kunt voeren in de bedrijfsvoering.

Het is goed om te zien dat de medewerkers, die naast het anticiperen op de vraag naar meer duurzaamheid, ook zelf steeds meer bij het onderwerp betrokken raken. Dat is ook nodig om onze klanten bewust te maken van de mogelijkheden. Dit doen we allereerst door het verstrekken van informatie, maar ook door het bij onze klanten onder de aandacht te brengen. Natuurlijk zullen de wensen van de klant altijd het uitgangspunt blijven, maar het is mooi als milieubewuste keuzes hier onderdeel van kunnen zijn.

Duurzaam pakket, duurzame partners Evert de Niet, voorzitter van de Stichting GreenLeave (en directeur bij Algemeen Belang Uitvaartverzorging- en verzekering in Groningen) is blij met de toetreding van zijn collega. “We zijn weer een stap verder door de toetreding van Siebrand Uitvaartbegeleiding. Ook zij kunnen volmondig JA zeggen als hun klanten vragen naar een echt betrouwbaar advies als men een duurzame uitvaart wil. Want daar bouwen we met alle betrokken uitvaartverzorgers aan. En we kunnen met nog meer overtuiging de leveranciers blijven uitdagen om met duurzamere producten en diensten te komen.

De begrippen Duurzaamheid en Zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is goed dat we gestaag verder groeien met dit gedachtengoed. Geen versnippering met talloze duurzaamheidsclaims maar één label waar de consument op kan vertrouwen”.
Samenwerking met andere duurzame organisaties zorgt voor een breed draagvlak; zo is de aanpak van GreenLeave positief getoetst door de Stichting Natuur & Milieu. 

Vijf kernprincipes De deelnemende uitvaartondernemers van GreenLeave geven zelf uiteraard het goede voorbeeld. Zij houden zich aan de vijf kernprincipes voor duurzaam ondernemen, ook wat betreft het verminderen van de milieu-impact van de eigen werkzaamheden, op kantoor en bij de uitvoering van uitvaarten. Ook goed werkgeverschap en het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven zijn duurzame voorwaarden. Daarnaast voldoen alle deelnemers aan het Keurmerk Uitvaartzorg, dat staat voor eerlijk, transparant en klantgericht werken.

GreenLeave
De duurzame uitvaart GreenLeave is ondergebracht in de Stichting GreenLeave. De zes initiatiefnemers hebben zitting in het bestuur: Algemeen Belang Uitvaartverzorging te Groningen, Bijnen Uitvaartverzorging te Vught, Claassen Uitvaartzorg te Veghel, Rebel’s begrafenisonderneming te Huizen, Vredehof uitvaartverzorging te Enschede en Zuylen uitvaartverzorging te Breda. Aangesloten zijn ook Uitvaartverzorging A. de Jong te Amsterdam en Van der Spek Uitvaart te Rotterdam.

 


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673