Standvastigheid geboden voor het CDA

Eddy Bilder in discussie met Ewout Klei over de invulling van de ’C’

De jaarlijkse zomerschool van het CDJA wordt dit jaar ook op locaties buiten Utrecht gehouden. In Kampen werd vrijdag 31 juli een avond georganiseerd waarop het boek ‘Van God los’ centraal stond. Medeauteur en politiek historicus Ewout Klei ging in discussie met Eddy Bilder, burgemeester van Zwartewaterland, nadat beide heren ieder een korte lezing hadden gehouden.
CDJA

Volgens goed gebruik van de Kamper afdeling van het CDJA, begon de avond met een passage uit de Bijbel. Voorzitter Wim Duitman las de discussie voor tussen Pilatus en Jezus over diens Koningschap (Joh. 18:33-37). Het christelijk realisme in deze tekst sluit aan op de avond. Is het CDA een volkspartij of een beginselpartij? Duitman introduceerde vervolgens de beide sprekers. Ing. Eddy Bilder heeft namens het CDA in de Tweede Kamer gezeten en is in het verleden bestuurslid geweest van het landelijke CDJA. Tevens is hij actief in diverse christelijke organen. Dr. Ewout Klei is publicist en theoloog en hij heeft samen met Remco van Mulligen het boek ’Van God los’ geschreven. Daarin staat de vraag centraal of er nog toekomst is voor de christelijke politiek.

Heeft de christendemocratie een toekomst?
Meermaals is dit ontkend in het verleden maar Ewout Klei ziet wel degelijk kansen voor het CDA, zeker als kleine partij. Ze moet echter niet het conservatisme afhouden, zoals publicist Wim Couwenberg schetst. Klei suggereert het CDA om in toenemende mate samenwerking met de VVD te zoeken. Uitgesproken christelijke partijen bestaan al in de vorm van het CU en de SGP. Het CDA moet pal staan voor liberale waarden en een partij zijn die wel morele vragen durft te stellen. Daarin zit de toegevoegde waarde van het CDA, volgens Klei, waarvan liberalen en sociaaldemocraten afstand nemen. Hij daagt het CDA uit om een echte toekomstvisie te ontwikkelen.
De gehele lezing van Klei wordt binnenkort gepubliceerd op het internetplatform Jalta.

Hoe moet de ‘C’ van het CDA worden ingevuld?
Deze discussie is al ouder dan het CDA zelf, stelt Eddy Bilder, volgens wie de ’C’ een bron zou moeten zijn. Op de korte termijn kun je pessimistisch worden over een kleiner CDA maar als gelovige kun je juist vertrouwen hebben. Bilder poneert de stelling dat de macht der machtigen op onze aardbol toch uiteindelijk beperkt blijkt te zijn. Grote veranderingen zijn spontaan of uit het volk ontstaan. Daarnaast heb je altijd golfbewegingen gehad, zowel qua inhoud als qua zichtbaarheid van de christendemocratie. Deze christendemocratie kan, nee moet, zorg dragen voor een omslag van individualisme naar betrokkenheid. Daarnaast beweert Bilder dat het CDA het niet zozeer door de secularisatie moeilijk heeft maar dat de partij zich zelf moeilijkheden op de hals haalt. Ze moet gaan voor idealen en haar identiteit benadrukken. God moet voorop staan en vanuit de grondslag moeten de idealen nagestreefd worden. Het CDA moet niet van kleur verschieten. Met gevouwen handen aan het werk!
Broederweg

Zomerschool
In de pauze wordt er informeel bijgepraat en vertelt huidig burgervader Eddy Bilder dat hij groot gekomen is in het CDJA. Nog steeds heeft hij contacten uit die tijd en komen ze enkele keren per jaar samen. Er zijn ook enkele CDJA-leden van buiten Kampen aanwezig die de Zomerschool volgen. Op deze avonden worden boeken en thema’s besproken en met sprekers bediscussieerd. Op 7 en 21 augustus vinden er nog avonden plaats in respectievelijk Utrecht en Venlo. Namens de vormingscommissie is Marlien Ligtenberg, lid van het dagelijks bestuur van het CDJA, in Kampen aanwezig. Deze avond in de Regenboogzaal aan de Broederweg was in nauwe samenwerking met het Kamper CDJA georganiseerd. Naast de publiciteit vanuit het CDJA is er ook nog in een lokale column aan de avond gerefereerd.

Slotsom
Na de pauze leidt Anne Adema de discussie aan de hand van een aantal stellingen, waarbij ook de zaal wordt betrokken. Op de vraag van een aanwezige jongedame in de zaal wat het verschil is tussen christelijk en het bredere begrip christendemocratisch, wordt dit toegelicht met twee termen. Het CDA heeft de intentie en de CU & SGP hebben de pretentie om christelijke politiek te bedrijven.
Een bezoeker van deze Zomerschoolavond vat tenslotte de avond samen, aansluitend op het krachtige betoog van Eddy Bilder, met een citaat uit Spreuken 9: ”De vreze des Heren is het begin der wijsheid.” Dus geef invulling aan die ’C’!
CDJA

Zie ook:
Lees Ewout Klei op Jalta
Volg het Kamper CDJA op Facebook
Alle avonden van de Zomerschool
Mister M bespeurt een identiteitsCrisis


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*