Steun voor behoud IJsselkogge

gemeenteraad
“Steun voor de raadsleden”

 

Woensdagavond moet er een belangrijke beslissing worden genomen tijdens de ingelaste raadsvergadering waar hopelijk knopen worden doorgehakt m.b.t de IJsselkogge  Vanmiddag ontvingen alle raadsleden de onderstaande brief als steunbetuiging voor de IJsselkogge van de “Monumentenraad” en “De Bond Heemschut.”

Geachte leden van de gemeenteraad van Kampen, Namens de Monumentenraad Kampen en Bond Heemschut Provinciale Commissie Overijssel wijzen wij op het grote belang voor Kampen van het behoud van de IJsselkogge voor de stad. Op woensdag 11 juni besluit u of u het waard vindt deze Kogge binnendijks in een vitrine te tonen en hiervoor een investeringsbedrag te reserveren. Als verenigingen begaan met het monumentale en varende erfgoed zijn wij verheugd met de uitgesproken betrokkenheid die Provinciale Staten de komende jaren wil hebben bij het exposeren van de Kogge. Daarnaast zien we het als een grote blijk van waardering dat Gedeputeerde Staten bereid is een substantiële bijdrage te leveren aan de ruimtelijke ontwikkeling van het Koggekwartier, waarin de archeologisch zo waardevolle IJsselkogge een centrale plaats inneemt. De verdere ontwikkeling van dit gebied, zal een welkome aanvulling vormen op het toeristisch-recreatieve aanbod van de stad Kampen. Het alhier exposeren van de IJsselkogge doet recht aan de status van Kampen als internationale Hanzestad en Erfgoedgemeente 2013. Wellicht ten overvloede benadrukken wij graag de internationale archeologische en cultuurhistorische waarde van deze Kogge:

  • De IJsselkogge is het symbool voor alle Hanzesteden
  • De IJsselkogge is van een goede kwaliteit
  • Zowel de replica van de Kogge als de werkelijke IJsselkogge samen laten zien, dat kan alleen in Kampen
  • Kampen onderscheidt zich al met het tentoonstellingen op cultuurhistorisch vlak, de Kogge past daar naadloos bij en versterkt haar positie
  • Met andere woorden: de IJsselkogge hoort thuis in Kampen!

Kortom, met de RCE en RWS die bereid is de Kogge zorgvuldig te bergen en op te leveren voor expositie en een provincie die de waarde ziet én medefinancierd ligt er een unieke kans voor u om een nieuwe hoofdstuk toe te voegen aan de Kampense geschiedenis. Het feit dat deze Kamper Kogge eeuwenlang heeft gewacht op het moment in eigen stad te worden gelicht en voor een breed internationaal publiek te worden tentoon gesteld, krijgt Kampen een niet te missen kans in de schoot geworpen. Het negeren daarvan zou naar onze smaak blijk geven van disrespect, niet alleen tegenover ons archeologisch erfgoed, maar ook naar de vele organisaties die bereid zijn hun medewerking te verlenen aan het tonen van de IJsselkogge in Kampen. In lijn met de ideeën van de participatiemaatschappij zijn de Monumentenraad Kampen, Bond Heemschut Provinciale Commissie Overijssel zijn ten allen tijde bereid mee te denken over de invulling of een actieve rol te spelen bij het zoeken naar financiers om de investeringskosten verder te drukken en/of om een zo aantrekkelijk mogelijke invulling te geven aan de expositie van de Kogge. We pleiten daarom gezamenlijk vóór het behoud van de IJsselkogge én expositie van deze IJsselkogge in Kampen. Met een positieve stem voor behoud van de IJsselkogge kan de raad woensdagavond laten zien dat zij trots is op haar stad én op haar erfgoed. Hoogachtend, Ben van ’t Hul en Geraart Westerink namens Monumentenraad Kampen en Hilde van Werven namens Bond Heemschut Provinciale Commissie Overijssel

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*