Subsidie voor sanering grond parkeerdek Kampen

De gemeente Kampen ontvangt van de provincie Overijssel subsidie voor het saneren van de grond op het voormalige gasfabrieksterrein Bolwerk. Op deze locatie wordt een parkeerdek gebouwd, maar hiervoor moet eerst de grond voor een deel gesaneerd worden.

De grond onder het voormalige gasfabrieksterrein Bolwerk is verontreinigd geraakt door de activiteiten van de gasfabriek. Met behulp van de provinciale subsidie kan de gemeente Kampen een deel van de verontreinigde grond verwijderen.

De provincie Overijssel draagt 40% van de totale saneringskosten bij. Het gaat om een bedrag van ongeveer 325.000 euro. Het geld wordt beschikbaar gesteld vanuit het provinciale Saneringsprogramma Gasfabrieken.

Wethouder Geert Meijering: ”Met de bijdrage van de provincie kunnen we volgend jaar van start met de sanering van de grond. We hopen dat de bouw van het parkeerdek nog voor de Internationale Hanzedagen in 2017 voltooid kan worden.“

De saneringwerkzaamheden starten voor de zomer van 2016. Aansluitend begint de bouw van de parkeerdek.