Kampen richt zich op energiebesparing en minder CO2 uitstoot

Met een heel pakket aan maatregelen wil het college van B&W zich richten op energiebesparing en vermindering van CO2 uitstoot. Al deze maatregelen staan beschreven in het concept milieubeleidsplan dat het college aanbiedt aan de gemeenteraad. Het college wil van de raad horen hoe zij tegen de voorstellen die in het plan staan aankijkt.

autoHet plan bevat vooral voorstellen om energie te besparen en te verduurzamen. Zo blijft voor particulieren het energieloket beschikbaar. De eigenaren van woningen waar nog aanzienlijke besparingsmogelijkheden zijn, worden actief benaderd. Ook worden particulieren gestimuleerd om zelf met maatregelen aan de slag te gaan door ze te informeren via het energieloket en de aangesloten bedrijven

Voor sportverenigingen blijft de mogelijkheid voorlopig bestaan om een gratis energiescan uit te voeren.
Daarnaast gaat de gemeente scholen helpen om energie te besparen door energiescans aan te bieden. Ook wil het college de gemeentelijke organisatie CO2 neutraal maken. Dit gaat gebeuren door eerst te besparen op energie, deze zoveel mogelijk te verduurzamen en het restant te compenseren (dat laatste kan op verschillende manieren en daar wordt nog over besloten).

Het bedrijfsleven wordt gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te nemen. Er wordt opnieuw een aanjaagcampagne voor en door bedrijven georganiseerd die eerder al succesvol was.

Wethouder Geert Meijering: “De gemeente richt zich vooral op maatregelen die zichzelf terugverdienen en zo bijdragen in de verlaging van de energielasten en een vermindering van de CO2 uitstoot. Ook wordt indirect de lokale economie gestimuleerd, want veel van de maatregelen kunnen door lokale ondernemers worden uitgevoerd.”

Ook op andere terreinen bevat het plan een aantal voorstellen. Zo stelt het college voor om het verbranden van (snoei)afval geheel te verbieden. Dit houdt in dat er geen ontheffingen meer voor verleend worden. De gemeente wil ook meer dan nu het levensloopbestendig bouwen  stimuleren door afspraken te maken met projectontwikkelaars

De raad buigt zich begin 2016 over het concept milieubeleidsplan.