No Picture
Gemeente Kampen

Digitaal snelloket voor culturele initiatieven in coronatijd groot succes

In mei heeft de gemeente een digitaal snelloket geopend voor culturele initiatieven in coronatijd. Het was bedoeld voor kunst- en cultuurprojecten die inhaken op de actualiteit van de coronacrisis en ten goede komen aan de inwoners van Kampen. Iedereen met een creatief idee kon een bijdrage aanvragen, tot maximaal 3.000 ……(LEES MEER).

No Picture
Gemeente Kampen

Laatste fase revitalisering Spoorlanden van start

De laatste fase van de revitalisering van bedrijventerrein Spoorlanden is van start gegaan. Met de revitalisering wil de gemeente Spoorlanden aantrekkelijk houden voor zowel gevestigde ondernemers als nieuwe ondernemers. De ruimtelijke kwaliteit van Spoorlanden wordt in deze laatste fase verder versterkt door meer eenheid en structuur aan te brengen op ……(LEES MEER).

No Picture
Gemeente Kampen

Raadsspreekuur gemeenteraad Kampen op donderdag 18 juni

De gemeenteraad houdt op donderdag 18 juni een raadsspreekuur. In deze coronatijd is het wat lastiger om zo’n raadsspreekuur te organiseren, maar niet onmogelijk. Het wordt –net als in mei- in een deels wat andere vorm gehouden. Het raadsspreekuur staat donderdag 18 juni geagendeerd van 19.00 tot 19.30 uur. Tijdens ……(LEES MEER).