Politiek

KAMPEN SOCIAAL: LEG EERST ZONNEPANELEN OP DAKEN

De fractie van Kampen Sociaal wil dat het college zich aan de afspraken houdt over het eerst aanleggen van zonnepanelen op daken en niet op weilanden en landbouwgrond. Kampen Sociaal is zeer kritisch over het ontwikkelen van zonneparken op weilanden en landbouwgronden. In het kader van verduurzaming willen veel burgers, ……(LEES MEER).

Nieuws

Kampen Sociaal stelt kandidatenlijst vast

Ingezonden bericht Politieke Partij Kamen Sociaal De politieke partij Kampen Sociaal heeft haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart vastgesteld. De lokale partij heeft gekozen voor ervaring en nieuw talent. Huidig fractievoorzitter Richard Boddeus wordt weer lijsttrekker en is unaniem gekozen. Ervaren politicus Boddeus is al 12 jaar raadslid en ……(LEES MEER).