Nieuws

Waterschap maait dijken in vakken voor biodiversiteit

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) begint woensdag 5 mei met het ‘ecologisch maaien’ van de dijken. Dat gaat in vakken, zodat gedurende het groeiseizoen altijd bloemen en kruiden aanwezig zijn voor bijen en andere insecten. Hiermee draagt het waterschap bij aan het herstel van de biodiversiteit in Nederland. WDODelta past ……(LEES MEER).

Nieuws

Update droogte: waterschap zet zeilen bij en is alert

Door de extreem warme temperaturen en weinig tot geen neerslag in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is de droogte en daarmee de vraag naar water enorm toegenomen. Op diverse locaties draait het waterschap momenteel op de maximale aanvoercapaciteit. Daarnaast zijn er ook gebieden waar de situatie beheersbaar ……(LEES MEER).

Nieuws

Verkenning naar windturbines industrieterrein Kampen van start

  Mogelijkheid tot flinke bijdrage voor energieneutraal waterschap Windkr-acht BV en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) verkennen samen de mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines in het Zuiderzeehavengebied in Kampen. WDODelta bekijkt of een windturbine geplaatst kan worden op het eigen terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), Windkr-acht op het naastgelegen ……(LEES MEER).

Nieuws

Waterschap ruimt 600.000 kilo drijfafval op na hoogwater

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ruimde afgelopen weken 600.000 kilo drijfvuil langs de dijken op. Door het hoogwater eerder dit jaar spoelde dit drijfafval aan. Het waterschap verwijderde het afval, omdat het de grasmat van de dijk verstikt als het blijft liggen. WDODelta voerde de opruimacties uit langs de IJssel, ……(LEES MEER).