Tarief na verkleining inwerpopening afvalcontainer aangepast

Rectificatie

In onze berichtgeving over het verkleinen van de inworpopening van de afvalcontainers in de Hanzewijk stond vermeld dat het tarief voor elke storting gelijk zou blijven. Dit is niet juist. De gemeente Kampen hanteert voor huishoudelijk restafval een tarief per liter. Een storting in een ondergrondse restafvalcontainer van 60 liter kost € 2,50 per keer en bij de 40 liter kost het € 1,66 per keer. Ook in de Hanzewijk zal het tarief na verkleining van de inwerpopening dus worden aangepast van € 2,50 naar € 1,66 per keer. Aldus een reactie van de gemeente.

Verkleinen inwerpopening.
Over het verkleinen van de inwerpopening van 60 naar 40 liter is veel ophef ontstaan. Op ons bericht over de aanpassing in de Hanzewijk wordt veel gereageerd. Niet iedereen is daar dus blij mee.
Lees hier de reacties op ons bericht: http://kampenonline.com/afvalcontainers-ook-hanzewijk-naar-40-liter/

De ombouw van de container in de Hanzewijk zal plaatsvinden op 18, 19 en 20 april.

Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met mevrouw E. Beijer-Reerink van het team Projecten, mail reactie-container@kampen.nl

Ondergrondse afvalcontainer