Thuis wonen met dementie

Op maandag 1 februari  wordt in het Alzheimer Trefpunt -voorheen Alzheimer Café- in Kampen gesproken over thuis wonen met dementie; Hoe en hoe lang? Gastsprekers deze avond zijn mw. Christie Luisman en mw. Christel Meyer, beide werkzaam bij de afdeling WMO van de gemeente Kampen.

Deze avond is vrij toegankelijk voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, zorgverleners en andere belangstellenden. Er is een informatiestand met voorlichtingsmateriaal van Stichting Alzheimer Nederland.

De avond wordt gehouden op een andere locatie dan voorheen, namelijk Woonzorgcentrum ‘De Vijverhof’, Vijverhof 19 in Kampen. De inloop is vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur. Er is een informatiestand met voorlichtingsmateriaal van Stichting Alzheimer Nederland.

De entree en koffie/thee bij binnenkomst zijn gratis. Overige consumpties kosten € 1,- per stuk. Er is een collectebus voor vrijwillige bijdragen voor de organisatie van deze avonden.

Voor meer informatie: Stichting Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland, tel. 038 3325550, of e-mail kampen-zwartewaterland@alzheimertrefpunt.nl.