Tussentijdse Evaluatie van het Cultuurbeleid van de Gemeente Kampen

160

De gemeente Kampen is al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van een nieuw cultuurbeleid, samengevat in een voorlopig “koersdocument”. Bij de vormgeving van dit beleid worden alle geledingen van de samenleving betrokken, wat heeft geleid tot positieve reacties vanuit diverse hoeken. Ter ondersteuning van de tussentijdse evaluatie van dit beleid, werden kunstenaars uitgenodigd om hun visie te verbeelden en de bijeenkomst van een kleurrijke dimensie te voorzien.

Kunstwerken van work#art en Rietje

work#art:
Work#art presenteerde een symbolische weergave van de huidige krachtmetingen in Kampen en daarbuiten. Het kunstwerk, getiteld ‘Hier nu.. langs het lange diepe water’, is een avontuurlijk experiment dat verschillende nautische elementen samenbrengt. Het werk bevat twee antieke roeren en een lijst, afkomstig uit een eerder project. Deze elementen zijn opnieuw samengevoegd in een boegbeeld dat refereert aan boeggolf, hekgolf en kielzog. De kunstenaar benadrukt hiermee de dynamiek en ontroering van trekkracht, en suggereert dat men niet roerloos kan blijven in deze stroming van veranderingen. Het werk werd de volgende dag geïntegreerd met een kunstwerk van Lune Diagne in ‘het Werk’, wat leidde tot een nieuwe creatie. Dit toont de voortdurende inspiratie die gehaald wordt uit beschikbare materialen en samenwerking.

Rietje:
Rietje’s inzending is een langzaam gegroeide compositie van vele kleine tekeningen, elk verschillend van de vorige. Deze tekeningen zijn toegevoegd aan een bestaande collectie, waardoor een steeds groter geheel ontstaat. De huidige samenstelling kan als ‘af’ worden beschouwd, hoewel het project nog lang niet voltooid is. Dit kunstwerk symboliseert de zoektocht naar samenhang en verbondenheid, een passend thema in het kader van de ontwikkeling van het nieuwe cultuurbeleid.

Conclusie

De inzendingen van zowel work#art als Rietje weerspiegelen de thematiek van het cultuurbeleid in Kampen: dynamiek, samenwerking en de zoektocht naar verbinding. Door het betrekken van kunstenaars en hun werken bij de evaluatie, wordt het beleidsproces verrijkt en krijgt het een visuele en emotionele dimensie die verder reikt dan louter tekstuele documenten. De kunstwerken benadrukken de noodzaak van een voortdurende inspanning om de samenleving te verbinden en te versterken, een kernwaarde die centraal staat in het koersdocument van de gemeente Kampen.