Unieke excursies langs de IJssel: Wandelingen door bijzondere riviernatuur

223

Deze zomer worden unieke excursies georganiseerd langs de IJssel door Natuur en Milieu Overijssel. Belangstellenden krijgen de kans om meer te leren over het herstel en behoud van kwetsbare natuur en te ontdekken hoe bijzonder het rivierenlandschap aan de IJssel is. De excursies richten zich op ooibossen, natuurlijke graslanden en bedreigde vogelsoorten. Kom kijken, verwonderen en genieten van dit unieke stukje riviernatuur in Overijssel.

Natuurontwikkelingen langs de IJssel

In de uiterwaarden van de IJssel werken diverse organisaties aan het versterken van het landschap. Natuur en Milieu Overijssel ondersteunt de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied IJsseluiterwaarden. Rijkswaterstaat legt natuurvriendelijke oevers aan vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) om betere leefomstandigheden te bieden voor waterplanten, vissen en insecten. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta versterkt de dijken om het achterliggende land te beschermen tegen overstromingen. Omwonenden worden continu geïnformeerd over de ontwikkelingen in het gebied.

Gewone kattenstaart (Lythrum salicaria), Kattenstaarten (Lythraceae), Myrtales, Tweezaadlobbigen (Magnoliopsida), flora – Vreugderijkerwaard, IJsseluiterwaarden, IJssel, Zwolle, Salland, Overijssel, Nederland, Europa

Ga mee op avontuur

Geïnteresseerden krijgen de kans om samen met een expert de bijzondere riviernatuur langs de IJssel te ontdekken. In juli staan de volgende excursies gepland:

Vrijdag 5 juli – Beleef het bijzondere rivierbos in Zalk
Langs de IJssel ligt het unieke en zeldzame hardhoutooibos. De smalle stroken groeien op de hoge zandruggen in de uiterwaard bij Zalk, en het Zalkerbos is het grootste en best bewaarde restant hardhoutooibos van Nederland. De eerste excursie vindt plaats op vrijdag 5 juli. Deze avondexcursie start bij de ingang van het Zalkerbos. Bosexpert Lodewijk van Kemenade vertelt over de bijzondere kenmerken van dit bos en het behoud ervan.

Vrijdag 12 juli – Documentaire ‘Wilde bossen’
Op vrijdag 12 juli wordt de documentaire ‘Wilde bossen’ vertoond. Deze avond is voor de donkergroene natuurliefhebber! De film geeft een exclusief kijkje in de oudste bossen van Nederland. Na afloop is er een nagesprek met de filmmakers.

Dinsdag 30 juli – Wandeling Vreugderijkerwaard
Op dinsdag 30 juli kunnen deelnemers de graslanden van Vreugderijkerwaard verkennen. Deze locatie is een paradijs voor watervogels en biedt een unieke natuurervaring.

Aanmelden

Elke excursie wordt begeleid door een expert die vertelt over de bijzonderheden van het natuurgebied. Wil je ook mee op pad langs de IJssel? Voor meer informatie en om je aan te melden, bezoek de website van Natuur en Milieu Overijssel: https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/nieuws/excursies-ijsseluiterwaarden/.