Uitspraak voorzieningenrechter over de gemeentewerf

Foto van auteur

De voorzieningenrechter heeft uitspraak gedaan op het verzoek van een aantal ondernemers en bewoners om de bouw van de gemeentewerf aan het Tasveld op Zendijk te IJsselmuiden te stoppen, tot er een definitieve uitspraak op de ingediende bezwaren is. Het verzoek om een voorlopige voorziening is afgewezen. 

De voorzieningenrechter heeft met  zijn vonnis het verzoek om een bouwstop afgewezen. Dit betekent dat de bouw weer opgestart kan worden. Gemeente Kampen gaat nu in overleg met de aannemer over het moment waarop de bouw herstart wordt.

Op 7 en 22 september 2015 zijn de omgevingsvergunningen voor de realisatie van de gemeentewerf in IJsselmuiden door Gemeente Kampen verleend. Een aantal ondernemers en bewoners heeft in dat proces zienswijzen ingediend. In de verleende vergunningen is in het kort ingegaan op de ingediende zienswijzen.

De ondernemers en bewoners zijn van mening dat hun zienswijzen onvoldoende zijn gewaardeerd in de afwegingen rondom de vergunningverlening. Daarom hebben ze  bezwaar gemaakt tegen de door het college van B&W afgegeven beschikkingen voor de realisatie van de gemeentewerf in IJsselmuiden. Komende week verwacht Gemeente Kampen het advies van de bezwaarschriftencommissie.

Eind oktober 2015 hebben de ondernemers en de bewoners die bezwaar hebben gemaakt een verzoek aan de rechter voorgelegd om een voorlopige voorziening te treffen. Zodat de bouw, die op basis van de bruikbare vergunningen dan net is gestart, gestopt moet worden.

Op 10 november 2015 heeft de voorzieningenrechter in Zwolle ter zitting de vergunningverlener, de vergunninghouder en de eisers van de voorlopige voorziening gehoord. Op 24 november 2015 heeft de voorzieningenrechter vonnis gewezen; het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen is afgewezen.

HartVoorBurkina

Gerelateerde Berichten

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: