Uitspraak Raad van State over Bypass

Hoogwatergeul mag maar doorgaande vaarroute niet.

Er komt geen doorgaande vaargeul in de bypass omdat die te veel verstoring veroorzaakt. Dit heeft de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, vandaag bekend gemaakt. Wel mag de aanleg van de hoogwatergeul doorgaan. De vaarweg mag echter vooralsnog op de laatste 150 meter (overgang Reevdiep-Drontermeer) niet worden bevaren.

Opdrachtgevers Rijkswaterstaat en provincie Overijssel hebben aannemerscombinatie Isala Delta opdracht gegeven om reeds gestarte werkzaamheden voort te zetten. Naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de Raad van State was er al toestemming om te beginnen met de werkzaamheden, behalve het graven van de vaarweg. Ook daar kan nu dus mee worden begonnen. Inmiddels zijn in het gebied waar het Reevediep wordt aangelegd al duidelijk de contouren zichtbaar van de noordelijke dijk.

bypass

GroenLinks Kampen heeft gemengde gevoelens na deze uitspraak. In een perbericht meldt de partij dat de uitspraak een stap vooruit is op weg naar redding van het mooie poldergebied over de Zwartendijk, waar vele Kampenaren van genieten tijdens een wandeling of fietstocht en dat zo waardevol is voor weidevogels. Met een doorgaande vaargeul zou de deur weer op een kier kunnen komen voor woningbouw.” Aldus het bericht.

GroenLinks heeft zich altijd verzet tegen de bypass én de woningbouw in het gebied over de Zwartendijk. De Raad van State oordeelde op 11 februari 2015 al dat de bestemming woongebied werd vernietigd. De vaargeul in de bypass werd toen ‘geschorst’.

Raadslid Niels Jeurink: ” Met een doorgaande vaargeul zou de verleiding vermoedelijk groot zijn om tóch weer een nieuw woningbouwplan voor het gebied te gaan maken. Voor GroenLinks was die woonwijk al vanaf het begin misplaatst en overbodig. Met deze uitspraak is een woonwijk op die plek heel veel onaantrekkelijker geworden.”

Dat de hoogwatergeul wel mag worden aangelegd vindt Jeurink teleurstellend: “De aantasting van de rest van het gebied is hiermee niet van de baan. Over woningbouw op die plek moet de gemeenteraad zich opnieuw uitspreken. De uitspraak verandert niets aan ons standpunt over die woonwijk.”

Naast de aanleg van het Reevediep zal ook de zogenaamde zomerbedverdieping worden uitgevoerd. Daarbij wordt de IJssel over een lengte van 7,5 kilometer, gemiddeld 2 meter uitgebaggerd. Driekwart van deze werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd. Het zand van de zomerbedverdieping wordt gebruikt voor de aanleg van de dijken van het Reevediep.

bypass_kampen