Veel ideeën voor de invulling van de Hanzedagen 2017 ingediend

Foto van auteur

Bij de gemeente Kampen zijn in de afgelopen maanden veel ideeën en suggesties ingediend voor de organisatie van de internationale Hanzedagen 2017. Er is goed gebruik gemaakt van het speciale e-mailadres dat tot eind september hiervoor opengesteld was. Daarnaast zijn vele organisaties en instanties betrokken geweest bij verschillende brainstormsessies net als de gemeenteraad van Kampen.

hanzestad-Kampen

De ideeën en suggesties die hieruit gekomen zijn, worden gebundeld en beoordeeld. In de komende maanden wordt gewerkt aan een nadere uitwerking van het plan van aanpak, waarin beschreven wordt hoe de organisatie er precies uit gaat zien en op welke manier gewerkt gaat worden. Daarna zal ook duidelijk worden welke ideeën haalbaar zijn en verder uitgewerkt kunnen worden.
Burgemeester Bort Koelewijn: “Ik ben blij dat er met zo veel inzet en enthousiasme meegedacht wordt met de vorming van het programma voor de internationale Hanzedagen in 2017. De Hanze leeft volop in Kampen. Een selectie van de ideeën gaat een plek krijgen in het programma, waar de komende jaren hard aan gewerkt wordt. We willen iedereen hartelijk bedanken voor de inzet.”

Gerelateerde Berichten

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: