Video: Rietplant Expeditie leerlingen Ichthus

Bijzondere biologieles voor leerlingen Ichthus college in rietmoeras

Woensdagmiddag beleefden de leerlingen uit de eerste klas VMBO van het Ichthus college uit Kampen een wel heel bijzondere biologieles. Op uitnodiging van Natuur en Millieu Overijssel gingen zij op een rietplant expeditie.

De leerlingen waren te gast in het werkgebied van aannemerscombinatie Isala Delta, waar zij onder andere een nieuw rietmoeras aanlegt van veertig hectare groot. Tijdens deze expeditie mochten de leerlingen de laatste rietplantjes poten.

Normaal staan er grote hekken omheen en is het verboden terrein. Voor KampenOnline een unieke kans om achter de schermen te kijken bij het project en om het gebied van dichtbij te bekijken.

Ook expedities voor inwoners van de gemeente Kampen.
Ook deze maand organiseert Natuur en Milieu Overijssel speciale Rietplant nog expedities voor Kampenaren. De expedities vinden plaats langs het Drontermeer. Tijdens de expedities krijgen de deelnemers uitleg over de het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta en de ontwikkeling van het rietmoeras en de flora en fauna. Daarna steken de deelnemers de handen uit de mouwen en gaan zelf riet planten.

Ontwikkeling van een uniek stuk natuur
Zowel in het Drontermeer als aan de zuidelijke oevers van het Zwarte Meer ontwikkelen provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten nieuw rietmoeras. Dat gebeurt enerzijds door uitbreiding van de bestaande rietoevers, maar vooral ook door aanleg van nieuw rietmoeras op voormalige landbouwgrond. Het gebied is van internationale betekenis. De ontwikkeling is mogelijk gemaakt door een Europese subsidie van het LifePlus-programma. Het nieuwe rietmoeras is het leefgebied van diverse bijzondere dieren. Moerasvogels zoals de roerdomp, de grote karekiet en het baardmannetje moeten er een plek vinden om voedsel te zoeken en te broeden. Ook bijzondere vissen als de kleine en grote modderkruiper en de bittervoorn gaan er zich thuis voelen. Al met een bijzonder project waarbij een stuk natuur gecreëerd wordt wat zowel in eigen land als op Europese schaal uniek is.

Bekijk de video hierboven in de player.
Een bijdrage van Rudi Last

rietplant expeditie leerlingen-01

rietplant expeditie rietmoeras-in-aanleg

Ook op expeditie?
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Annefloor Zuurbier, zuurbier@natuurenmilieuoverijssel.nl / telefoon 038-4250960.
De Rietplant Expeditie duurt 4 uur, de exacte datum wordt in overleg met de deelnemers vastgelegd.