Villa Boven Havenstraat ontkomt niet aan sloophamer van Mateboer

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie.

Niets staat de sloop van het pand Boven Havenstraat 14 en 14/1 nog langer in de weg. Bezwaren van de Stichting Stadsherstel Kampen, de Stichting Cuypersgenootschap, één omwonende en de Erfgoedvereniging Heemschut zijn door de gemeente van de hand gewezen. Alleen een gang naar de rechter kan wellicht nog roet in het eten gooien. Mateboer Projectontwikkeling BV wil gaan nieuwbouwen op de plek die al zoveel jaren onderwerp van gesprek is.

Het pand aan de Boven Havenstraat 14 kent een lange geschiedenis. De woning is begin vorige eeuw gebouwd naast de Glasfabriek met een eigen directeurswoning.

Krakers
Toen de woning leeg kwam te staan werd het gekraakt en er wonen nu nog krakers in het pand. Lange tijd was het plan om de woning met geld van de provincie Overijssel in oude luister te herstellen. Het pand is een beeldbepalend element in het gebied “Entree Boven Haven”, één van de drie entrees van de binnenstad naast het gebied Buitenhaven en het gebied Bolwerk-Buitenwacht. Maar de villa is inmiddels in zodanige slechte bouwkundige staat beland dat de gemeenteraad heeft aangegeven dat ook de sloop van het pand bespreekbaar is als er iets moois (historiserende nieuwbouw) voor terugkomt, dat past in een nieuwe ontwikkelingsvisie voor het gebied.

Appartement met kantoor
‘De commissie heeft geconstateerd dat het college op 2 mei 2019 een omgevingsvergunning heeft verleend voor het bouwen van een appartement met kantoor op het perceel Boven Havenstraat 14. In de vergunning is als bijzondere voorwaarde opgenomen dat de nieuwbouw van het vergunde pand, om te voorkomen dat er mogelijkerwijs gaten ontstaan in de bestaande aaneengesloten stedenbouwkundige structuur, binnen twee jaar na onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning, moet zijn afgerond. Gezien bovenstaande is de commissie van mening dat het meer dan voldoende aannemelijk is gemaakt dat op de plaats van het te slopen bouwwerk een ander bouwwerk wordt gebouwd. De commissie is dan ook van mening dat het college terecht heeft besloten de sloopvergunning te verlenen.’

Bezwaar afgewezen
‘Zoals de bezwaarschriftencommissie opmerkt in bijgevoegd advies zien de bezwaren vooral op de waarde van het huidige pand. Hoewel de commissie zich kan voorstellen dat bezwaarmakers juist het huidige pand willen beschermen, merkt de commissie op dat de toets daar niet over gaat. De toets van de aanvraag sloopvergunning bestaat niet uit het beoordelen van het huidige pand, maar slechts uit het beoordelen van de vraag of het aannemelijk is dat er een nieuw bouwwerk kan of zal worden gebouwd’, aldus een reactie van de gemeente. Aan die voorwaarde wordt voldaan, zo luidt de conclusie. Sterker nog: ‘bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwbouw zijn op advies van de welstands-/ monumentencommissie nog enkele aanpassingen gedaan. De aanpassingen betreffen onder andere het verkleinen van de aanbouw aan de achtergevel, het toepassen van kleinere dakramen en het terugplaatsen van de bestaande glas-in-loodramen. De welstands-/monumentencommissie heeft daarna een positief advies afgegeven. Dit betekende dat er geen belemmeringen meer waren om de omgevingsvergunning voor de bouw van de villa af te geven.’

Bezwaarmakers zijn per brief over dit besluit geïnformeerd. Zij hebben zes weken de tijd om in beroep te gaan bij de rechtbank Overijssel.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*