Vluchtelingen blijven 24 uur langer in Kampen

Vluchtelingen

Verlenging 24 uur tijdelijke opvang 131 vluchtelingen in sporthal De Reeve

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een klemmend beroep op de gemeente Kampen gedaan om de beschikbaar gestelde crisisopvang voor de groep van 131 vluchtelingen te verlengen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten hier aan gehoor te willen geven door de crisisopvang eenmalig met 24 uur te verlengen.

De groep van 131 vluchtelingen is donderdagmiddag aangekomen in sporthal De Reeve. De crisisopvang was in eerste instantie bedoeld voor een periode van 72 uur en is daar ook op ingericht.

Burgemeester Bort Koelewijn: “We realiseren ons goed dat het niet gewenst is om sporthal De Reeve langere tijd buiten gebruik voor sportverenigingen en scholen te stellen. Daarom hebben we het COA laten weten dat de crisisopvang in Kampen op maandagmiddag 2 november om 17.00 uur eindigt en dat voor deze groep vluchtelingen dan een andere opvangplek beschikbaar moet zijn. Het COA heeft ons laten weten dat deze groep vluchtelingen vanaf maandag op een andere locatie opgevangen wordt”.

Sporthal De Reeve is (volgens de oorspronkelijke planning) vanaf dinsdagmiddag 3 november weer beschikbaar.

De direct omwonenden en bedrijven in de omgeving van de sporthal De Reeve zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de 24 uur verlenging van de crisisopvang.

De gemeente heeft op de website www.kampen.nl een overzicht geplaatst met veelgestelde vragen en antwoorden. Deze lijst wordt steeds actueel gehouden.