Koninklijke Erepenning voor oudste Kamper IJsclub T.O.G.

Vrijdagmiddag overhandigde burgemeester Koelewijn in het Stedelijk Museum Kampen de Koninklijke Erepenning aan het bestuur van IJsclub Tot Ons Genoegen.

KoninklijkeErepenningDe Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. De Koninklijke Erepenning wordt slechts verleend ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van de vereniging of instelling en is aan IJsclub Tot Ons Genoegen toegekend vanwege het 125-jarig bestaan op 6 november 2014.

Wanneer de allereerste ijsclub in Kampen werd opgericht is niet meer precies te achterhalen. Uit de Kamper Courant blijkt o.a. dat ‘De IJsclub’ al in 1867 bestond. In december 1879 ging deze tezamen met een andere plaatselijke vereniging ‘De Harmonie’ een fusie aan. De nieuw geformeerde vereniging krijgt de naam: Tot Algemeen Genoegen. Het zou kunnen dat deze naam in 1889 is gewijzigd in: ‘Tot Ons Genoegen’. Wellicht na een fusie met nog een andere vereniging ‘Vooruitgang’, welke in de jaren na 1890 niet meer terugkwam in de Kamper Courant. Hoe het ook zij de ijsclub T.O.G. zoals die vandaag nog bestaat is opgericht op 6 november 1889. In het jubileumboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de vereniging staan twee pagina’s afgebeeld uit de ‘Statuten en huishoudelijk reglement’ uit 1890. Opmerkelijk feit is wel dat de namen van E. van Goor en J. Tiel in beider besturen (T.A.G. en T.O.G.) voorkwamen.

In april 1890 kreeg de IJsclub de beschikking over een stuk land aan de Broedersingel. Het land werd gepacht van de Regenten van het Groot-Burgerweeshuis. Ruim een half jaar later werd de eerste wedstrijd aangekondigd. In de loop van tijd zijn er veel wedstrijden georganiseerd op drie ijsbanen waar T.O.G. gevestigd was en is. Een legendarische gebeurtenis heeft plaats gevonden op 25 februari 1981. T.O.G. baarde opzien door onder moeilijke omstandigheden toch een Nederlands kortebaan-kampioenschap voor mannen te organiseren. Na enkele verplaatsingen ligt de ijsbaan sinds 1995 op een mooie plek aan de rand van de wijk de Maten, Cellesbroeksweg 1B.

Vorig jaar heeft de vereniging diverse jubileumactiviteiten georganiseerd in het kader van het 125-jarig bestaan. Zo was er een symposium, een jubileuminloop en een schaatsclinic voor kinderen. Als mooie afsluiter van dit bijzondere jubileumjaar volgt nu deze Koninklijke Erepenning.