Voorlopig nog verkeershinder op de Hanzeweg tussen Dronten en Kampen

Het verkeer op de Hanzeweg tussen Dronten en Kampen moet door losliggend asfalt tussen de Oudebosweg en de Hondweg voorlopig nog rekening houden met oponthoud. Eén rijstrook is dicht. Overdag zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer te begeleiden. Vanaf 18.00 uur wordt het verkeer geregeld door verkeerslichten.

Asfaltonderzoek moeten uitwijzen welke herstelwerkzaamheden er nodig zijn. De huidige verkeersvoorzieningen blijven tot die tijd actief.