Voorlopige besluiten tot kerksanering bekend

Leden Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk bediscussiëren conclusies en overwegingen

kerksaneringEen volle kerk. Niet voor een reguliere zondagse dienst maar voor een afscheidsdienst. Donderdag 26 november vond de derde plenaire gemeenteavond plaats in het proces waarbij afscheid van drie kerkgebouwen moet worden genomen. Leden van Hervormd Kampen en Gereformeerde Kerk Kampen hadden zich in de Broederkerk verzameld voor de bekendmaking van, en een discussie over, de voorlopig besluiten van de beide Algemene Kerkraden. Drie besluiten volgen het op 28 okt. jl. uitgebrachte advies van de stuurgroep. Het vierde besluit wijkt af en laat de toekomst van de Bovenkerk vooralsnog in het ongewisse.

”Afgelopen maandag hebben de Algemene Kerkraden de voorlopige besluiten genomen”, vertelde Mark van Persie, voorzitter van de AK HK. ”Vanavond komen veel lijnen samen”, vervolgde hij en opende daarna de vergadering met het lezen van enkele verzen uit Hebreeën 12. Na zang en gebed gaf Van Persie het woord aan Jan Boer, senior adviseur Kerk en Ontwikkeling bij de PKN.

Boer lichtte toe dat deze avond officieel was. De eerdere twee waren niet noodzakelijk volgens de kerkorde maar wel gewenst gezien het gevoelige onderwerp. Boer benadrukte dat de vier besluiten van voorlopige aard zijn en dat op 14 december het definitieve besluit valt. Daarin worden ook nog de meningen en reacties meegenomen van de discussies na de pauze. Iedereen kon na afloop van het plenaire gedeelte voor de pauze een stencil meenemen waarop de besluiten en overwegingen staan samengevat (zie onderaan).

Jan BoerOp het eerste besluit om de Noorderkerk en het Noorderlicht te vervreemden, licht Jan Boer toe dat hiervan gepast afscheid al worden genomen. Hij belooft iedereen op de hoogte te houden en het Noorderlicht wordt aangehouden zolang de Westerkerk nog niet is aangepast.

Het tweede besluit, keuze voor de Open Hof ten koste van de Burgwalkerk, is een wikken en wegen geweest. De Burgwalkerk wordt, ook vanwege de goede akoestiek, getracht beschikbaar te houden voor bijzondere diensten, waarin bijvoorbeeld muziek een belangrijke rol speelt. Ook als het niet lukt om de kerk in een eigendomsstichting onder te brengen, wordt er niet teruggekomen op dit besluit.

Bij het derde besluit voor de Westerkerk heeft onder andere de overweging meegespeeld dat er in Brunnepe bij het afstoten van het Noorderlicht geen wijkpost meer aanwezig is. De Van Gelderstichting, van oudsher verbonden aan de GKK, draagt bij aan de kosten voor de noodzakelijke renovatie,  deels in een schenking en deels in een renteloze achtergestelde lening.

Het vierde besluit voorziet in het instellen van een commissie voor de Bovenkerk. Er is meer informatie nodig voor een afgewogen beslissing. Pas daarna wordt de Broederkerk eventueel ter beschikking gesteld aan wijkgemeente B en wordt de Bovenkerk pas in een stichting ondergebracht.

kerksaneringNa de pauze verdeelden alle aanwezigen zich over vier ruimtes in de Broederkerk en het Broederhuis (drie wijkgemeentes HK en de Westerkerk). Overal werden de discussies goed vastgelegd. In de discussie van wijkgemeente B, die in de kerkzaal bleef, werd opgemerkt dat men zes keer per jaar niet in de Broederkerk zou passen. Dan zou er eventueel een videoverbinding met de Lemkerzaal kunnen worden gelegd. Een andere opmerking betrof de toegang voor minder validen. Dit is in de Bovenkerk een lastig op te lossen probleem.

In de Lemkerzaal, waar hervormde kerkgangers van wijkgemeente A zich verzameld hebben, ontspint zich een bij vlagen pittige discussie. In het voorafgaande proces is niet alles vlekkeloos verlopen en speciaal voor deze wijkgemeente wordt er op 8 december nog een informatie- en inspraakavond georganiseerd. Vanuit de aanwezigen werd de vraag opgeworpen of dit geen mosterd na de maaltijd is. In alle emoties werd zelfs geopperd of dit de Hervormde Gemeente niet in stukken zou doen breken. Sommigen verlieten voortijdig de zaal. Ofwel vanwege het late tijdstip ofwel omdat ze moe werden van de discussie. Deze is nog niet voorbij.

kerksaneringZie ook:
Voorgenomen besluiten (PDF-document)
Toekomst van de kerkgebouwen (gedetailleerde informatie)
Hervormde Gemeente laat Noorderkerk vallen (eerste en tweede avond)
Brunneper Luther bepleit Noorderkerk (column)

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*