Werkgroep Zwartendijk in beroep bij Raad van State

De Stichting Werkgroep Zwartendijk verdedigt dinsdag 2 september zijn Beroepschrift voor de Raad van State met als doel het Bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid nietig te laten verklaren. De werkgroep zal het verweerschrift van Kampen en Overijssel onderuit halen. Kern van het betoog van de werkgroep zal zijn dat de opstellers van het Bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid de “ladder duurzame verstedelijking” niet hebben toegepast en geen nieuw onderzoek hebben laten verrichten naar de effecten van een dijkdoorbraak van de oude IJsseldijken en zodoende de Kamper bevolking in onzekerheid laten verkeren over het risico op schade en slachtoffers.

zwartendijkRuim zeven jaar na de oprichting vecht de Werkgroep Zwartendijk het Bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid dinsdag aan voor de Raad van State. Ondanks alle acties in het verleden, ondanks de 9000 handtekeningen tegen woningbouw over de Zwartendijk die de werkgroep in 2007 ophaalde, heeft de meerderheid van de Gemeenteraad van Kampen in 2013 ingestemd met het plan, dat voorziet in de aanleg van een hoogwatergeul en de bouw van 1300 dure woningen op de “klimaatdijk” aan de “Bypass”.

Woningbouwplan Reeve is gebaseerd op één rapport van USP Marketing Consultancy uit 2013 dat beweert dat er sprake is van een grote “actuele regionale behoefte” aan deze watergebonden woningen: ruim 5300 serieuze belangstellenden zouden in vijf jaar tijd alle bouwkavels willen opkopen. De Werkgroep Zwartendijk zal voor de Raad van State  aantonen dat dat een sprookje is. Onderzoek van Binnenlandse zaken toont namelijk aan dat van de mensen met een verhuiswens slezwartendijk2chts zo’n 15 % daadwerkelijk verhuist.

Waterwoonlocaties in Kampen en omgeving zijn niet te verkopen: kijk naar het project “Thuishaven” in Grafhorst, kijk naar het uitstel van de bouw van waterwoningen aan de Milligerplas in Zwolle, naar de inkrimping van plannen als “Houkersloot” bij Sneek enz. Bij het Bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid is de ”ladder duurzame verstedelijking” duidelijk niet toegepast: van een actuele regionale behoefte is geen sprake.

Een tweede punt betreft de waterveiligheid. Volgens de Werkgroep Zwartendijk zou er een nieuw onderzoek naar schade en slachtoffers bij een dijkdoorbraak moeten worden verricht, nu er in 2015 nieuwe dijknormen worden vastgesteld. De Kamper bevolking weet nu niet waar ze aan toe is. Een evacuatieplan moet niet pas in 2018 klaar liggen, maar gereed zijn in 2015, tenminste als dan echt begonnen wordt met de aanleg van de “klimaatdijk”.

De Raad van State zal binnen 6 weken uitspraak doen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*