WerkKompas – Een nieuw initiatief voor nieuwe werkgelegenheid

Werkgevers en arbeidsmarkt als uitgangspunten voor werkaanpak

WerkKompas ondertekeningDe klassieke benadering vanuit de werkzoekende wordt verlaten. Met een nieuwe aanpak in samenwerking met werkgevers en andere partners kiest WerkKompas.nu voor een oorspronkelijke benadering van de werkgelegenheidsproblematiek. Afgelopen vrijdag 5 juni werd de stichting officieel opgericht en na een jaar voorbereiding gaat de stichting nu echt van start.

WerkKompas akteOp het kantoor van notaris Herweijer in Kampen werd de oprichtingsakte gepasseerd en ondertekende het bestuur de statuten die daarin opgenomen zijn. Het bestuur van WerkKompas.nu bestaat uit Lidi Kievit, voorzitter, Bart Gijsbertsen, secretaris, en Rianda Heininga, penningmeester. Naast dit bestuur kent WerkKompas.nu een werkgroep waarvan drie leden aanwezig waren. Daaronder Theo Nieuwenhuizen, de initiatiefnemer, die eerder al het initiatief nam tot het oprichten van ArboPositief. Deze belangenorganisatie voor werkzoekenden draait volop en elke twee weken komen werkzoekenden samen om elkaar te ondersteunen, ervaringen uit te wisselen en kennis te delen.

WerkKompas afbeeldingWerkKompas.nu gaat een stap verder. Zij benadert werkgevers om hen te wijzen op de voordelen van oudere werknemers, zoals subsidies maar ook een duurzame relatie en een balans in korte en lange termijn. WerkKompas.nu richt zich met name op werkzoekenden van 45 jaar en ouder, woonachtig in Kampen en omgeving. De kennis en ervaring en het evenwicht dat zij kunnen inbrengen, wordt vaak onderschat. Werkgevers worden ondersteund in het creëren van werkgelegenheid en in het woud van regelgeving. Samen met maatschappelijke organisaties, serviceclubs en andere instellingen ontstaat zo een geheel nieuwe aanpak.

Ster Kamper KompaspoortDe naam WerkKompas.nu roept het beeld op van het Kamper Kompas, de gemeentelijke aanpak van het nieuwe zorgstelsel met initiatieven onder de noemer Kamper Kracht. Lidi Kievit is van beide de voorzitter. WerkKompas.nu kan een voorbeeld van Kamper Kracht genoemd worden maar in dit geval betreft het geen verbeterinitiatief van de leefomgeving maar van de werkomgeving. Een ander verschil zit ’m in het feit dat de gemeente niet erbij betrokken is. De overeenkomsten zitten ’m in het burgerinitiatief en het sociale aspect.

WerkKompas taartjeNadat de oprichting officieel een feit geworden was met de handtekeningen van de bestuursleden, overhandigde notaris Herweijer het mes aan voorzitter Lidi Kievit om de feestelijke taart aan te snijden. De volgende stappen zullen het opstellen van een huishoudelijk reglement zijn en het inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Het doel van Stichting WerkKompas.NU is het weer structurele kansen geven aan werkzoekenden van 45+ op de arbeidsmarkt, door bruggenbouwer en kennispartner te zijn in het samenspel van werkgevers, uitkeringsinstanties, subsidieverstrekkers, beleidsmakers enzovoorts. De stichting werkt richting een vitale samenleving waarin de economie ten dienste staat van de mens en niet andersom. Kampen is een prijzenswaardig arbeidsinitiatief rijker en de eerste uitdaging van de stichting bestaat eruit om nu praktische invulling te geven aan al deze ronkende woorden.

WerkKompas logo• De website van WerkKompas wordt nog gevuld: http://www.WerkKompas.nu
• De Facebookpagina biedt al informatie: https://www.Facebook.com/WerkKompas.nu
• ArboPositief gaat nog uit van de klassieke benadering: http://www.ArboPositief.nl/

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*