Werkzaamheden Scherenwelle mogen beginnen

Ecologen Isala Delta geven groen licht

Aan de werkzaamheden in de uiterwaard Scherenwelle is een strakke planning gekoppeld. Die wordt niet bij voorbaat al verstoord want twee door Isala Delta ingehuurde ecologen hebben het natuurgebied langs de IJssel afgelopen vrijdag vrij gegeven. Heleen Broier en Sjuul Verhaegh hebben in de laatste week voordat het werk van start zou gaan, de laatste inspecties gepleegd op met name broedende vogels. KampenOnline ging mee over het land dat plaats maakt voor water om ook hier de rivier meer ruimte te geven en tegelijkertijd een verbeteringsslag te maken in de ruimtelijke kwaliteit.
inspectie Scherenwelle

Zoals toegezegd tijdens eerdere informatieavonden, bevestigde Heleen Broier op de laatste inloopbijeenkomst (zie onderaan) dat zij Scherenwelle controleert voordat bulldozers het natuurgebied op zijn kop zetten. Niet voor bouwactiviteiten maar om de natuur uiteindelijk nog mooier te maken. Samen met Sjuul Verhaegh verkende ze afgelopen vrijdag die natuur en de beide ecologen constateerden geen belemmeringen voor een start van de geplande werkzaamheden. Vanuit de Flora- en faunawet mogen er geen (beschermde) diersoorten gestoord worden en Sjuul had in de voorgaande dagen al geconstateerd dat er zich geen vogelnesten meer bevinden in de bomen of in het gras. ”Was dat wel het geval geweest”, licht Heleen toe, ”dan hadden we één of meer zones van minimaal 25 meter moeten instellen die niet betreden hadden mogen worden.” Daarnaast zijn er mitigerende maatregelen getroffen oftewel maatregelen die eventuele negatieve effecten van een ruimtelijk plan moeten verminderen of wegnemen.
inspectie Scherenwelle

Terwijl Heleen een jong kikkertje in het zompige gras ontwaart (zie onderaan), controleert Sjuul de diepte van de hank die door Scherenwelle loopt. Deze doodlopende waterstroom was oorspronkelijk verbonden (aan Kamper zijde) met de IJssel en dit wordt weer hersteld. De hank wordt iets verbreed, uitgediept tot 1m beneden NAP en verlengd. Uiteindelijk stroomt de hank straks bijna tot de dijk die naar Wilsum loopt waarmee het water weer de route van weleer zou volgen. Samen met de nevengeul moet dit resulteren in een veel snellere doorstroming en afvoer van het water. Tussen de hank en de rivier wordt een rietmoeras aangelegd, niet te verwarren met het rietmoeras dat bij de Buitendijksweg is aangelegd ter compensatie van het Reevediep. De hank wordt elektrisch afgevist waardoor er geen vrijwilligers mee kunnen helpen. Die zijn later wel welkom bij het uitfilteren van de bagger op bijvoorbeeld de grote modderkruiper. Na de laatste inspectie gaat Sjuul verder met het controleren van de watergangen in het gebied en vertrekt Heleen naar het dorp om Staatsbosbeheer bij te praten. Ze heeft het gebied vrij gegeven en als eerste zullen er werkwegen worden aangelegd. Vanaf vandaag mogen bulldozers, en ander gespecialiseerd materieel zoals een moeraskraan, het terrein letterlijk en figuurlijk op de schop nemen.

inspectie Scherenwelle

Zie ook:
Inloopbijeenkomst voor start werkzaamheden Scherenwelle goed bezocht (aug. 2016)
Ontwerpbesluiten uiterwaardmaatregel Scherenwelle (RvdR IJsseldelta)
Wilsum gerustgesteld over oever en uiterwaarden IJssel (nov. 2015)
Moeizame avond in Wilsum over onderhoud uiterwaarden (juni 2015)
Zomerbedverlaging (Ruimte voor de Rivier IJsseldelta)

Heleen Broier

 


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*