Wmo zorggeld in Kampen blijft beschikbaar voor zorg

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe taken op het gebied van jeugd, Wmo, werk en inkomen en participatie. In 2015 was hiervoor vanuit het Rijk voor Kampen in totaal 30 miljoen euro beschikbaar. Het bedrag dat Kampen vanuit het Rijk ontvangt, wordt echter ieder jaar lager. In 2019 is dit nog maar 23,8 miljoen. Dat is dus ruim 6 miljoen euro minder ten opzichte van 2015. Het bedrag dat gemeenten ontvangen, verschilt. In vergelijking met andere gemeenten behoort Kampen tot de 10% van de gemeenten, die het meest wordt gekort op het budget voor het uitvoeren van de nieuwe zorgtaken.

Omdat de gemeente Kampen het belangrijk vindt dat inwoners die zorg nodig hebben deze ook echt ontvangen, proberen we te besparen waar het kan. Daarnaast helpen zorgaanbieders door hun zorgaanbod aan te passen, waardoor ook hier minder geld nodig is. Ook lukt het om in overleg met de inwoners te kiezen voor zorg, die minder duur is.

Wmo

In 2015 heeft de gemeente Kampen eenmalig bijna 2 miljoen euro kunnen besparen op de uitgaven binnen de Wmo. Dit geld blijft in een speciale zorgreserve beschikbaar voor zorg. Het is echter lang niet voldoende om de kortingen voor de komende jaren (tot ruim 6 miljoen minder, ieder jaar opnieuw) op te vangen. Ook is de verwachting dat voor jeugdhulp de komende jaren juist weer meer geld nodig is.

Verantwoordelijk wethouder Eibert Spaan: “Het landelijke beeld dat er veel Wmo geld overblijft dat mogelijk niet ten goede komt aan de zorg is zeker in Kampen niet van toepassing. We voorzien voor de komende jaren nog een tekort en hebben iedere euro heel hard nodig om de zorg te kunnen bieden, die nodig is. Dat vind ik heel belangrijk”.