zondag, juli 14, 2024

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

HomeNieuwsWonen aan de nieuwe oevers van Kampen: verdere ontwikkeling Reevedelta stap dichterbij

Wonen aan de nieuwe oevers van Kampen: verdere ontwikkeling Reevedelta stap dichterbij

-

Het college van burgemeester en wethouders heeft weer een grote stap vooruit gezet in de verdere ontwikkeling van het gebied Reevedelta. De concept Ontwerp Gebiedsvisie is gereed en biedt ruimte voor de ontwikkeling van tenminste 3.200 woningen. Het college heeft met BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, consortium De Dijken en deltaWonen afspraken vastgelegd in hoofdlijnenakkoorden over de ontwikkeling van Reevedelta West (vervolg dorp Reeve) en Reevedelta Oost (schil rondom Het Onderdijks). Het college vraagt de gemeenteraad om nog dit jaar te investeren in belangrijke voorzieningen in Reevedelta zoals de sluis in het dorp Reeve en de aanleg van kunstgrasvelden op sportpark De Maten.

Om ervoor te zorgen dat de benodigde infrastructuur en voorzieningen voor de vele nieuwe huishoudens op tijd klaar zijn, start het college met diverse onderzoeken. Onder andere naar de ontwikkeling van een regionale mobiliteitshub bij station Kampen Zuid, herontwikkeling van de P+R locatie, twee fietstunnels, een snelfietsroute, aanpassing van de N764, sportcampus, onderwijshuisvesting en het gezondheidscentrum. Het college vraagt de gemeenteraad om krediet voor de uitvoering van deze onderzoeken en extra krediet voor de uitvoering van de sluis en de kunstgrasvelden. Ook wordt de raad gevraagd om cofinanciering voor de mobiliteitsmaatregelen waarvoor het Rijk in november 13,6 miljoen euro subsidie heeft toegezegd. De gemeenteraad besluit hierover in april.

Wethouder RO en Wonen Jan Peter van der Sluis: “

In de afgelopen jaren is al volop gebouwd aan de aanleg van de spoorlijn, het station Kampen Zuid, winkelcentrum Stationskwartier, honderden woningen in het Stationskwartier en Het Onderdijks en aan het nieuwe dorp Reeve. Tegelijk is het een prachtig gebied aan de oevers van het Reevediep waar veel mensen graag fietsen en wandelen. Maar het is nog lang niet af. Reevedelta is een gebiedsontwikkeling van formaat. De komende jaren zetten we met BPD, De Dijken, deltaWonen, provincie Overijssel en andere partners de schouders onder het afmaken van dit gebied. We voorzien niet alleen in de grote behoefte aan woningen in een goede mix van betaalbare en duurdere woningen en bijbehorende voorzieningen in Kampen en in de regio. Gezien de grote druk op de woningmarkt willen we de woningen zo snel mogelijk ontwikkelen, met name in het betaalbare segment en onderzoeken we ook hoe Flexwonen een plek kan krijgen in Reevedelta. We leveren ook een bijdrage aan de mobiliteitstransitie met de ontwikkeling van een regionale mobiliteitshub bij station Kampen Zuid. Reevedelta is niet voor niets een belangrijk sleutelproject voor de provincie Overijssel en onderdeel van de woondeal West-Overijssel.”

Concept Ontwerp Gebiedsvisie Reevedelta

In mei 2022 werd het eerste concept van de Gebiedsvisie gepresenteerd met het toekomstbeeld voor de verdere ontwikkeling van Reevedelta. Met deze eerste versie in de hand is de dialoogronde gestart waarin vele gesprekken zijn gevoerd met inwoners en andere betrokkenen. Er is veel waardevolle feedback gegeven die is verwerkt in de concept Ontwerp Gebiedsvisie. Hierin laten we zien wat we met alle reacties hebben gedaan en hoe we nu tegen de ontwikkeling van het gebied aankijken. Daarom legt het college de gebiedsvisie nu voor aan de gemeenteraad met het verzoek haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

We zijn benieuwd naar de reacties van de gemeenteraad, de inwoners en de stakeholders op de verbeteringen die we in deze versie van de gebiedsvisie hebben doorgevoerd. Zoals voorstellen voor de ontwikkeling van de mobiliteitshub, de ontwikkeling van een tweede dorpshart voor Reeve en een omleidingsroute voor het landbouwverkeer.

Tegelijk met de concept Ontwerp Gebiedsvisie zijn ook het concept omgevingseffectrapport, het mobiliteitsplan en het woningbouwprogramma opgesteld. En in nauwe samenwerking met het Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn de principes van ‘bodem en water sturend’ uitgewerkt zodat een klimaat-robuust deltalandschap ontstaat. Een samenhangend ecosysteem waarin landschap, natuur en woningbouw hand in hand gaan.

Uitwerking plannen

De gebiedsontwikkelingen Reevedelta West en Reevedelta Oost zijn op dit moment financieel nog niet haalbaar. Gemeente, marktpartijen en deltaWonen werken daarom de komende maanden verder aan de verbetering van de plannen voor de gebiedsontwikkelingen Reevedelta West en Oost. Voor de zomervakantie worden hierover aanvullende afspraken gemaakt en eventuele wijzigingen doorgevoerd in de Ontwerp Gebiedsvisie.
Daarnaast doet de gemeente een beroep op de Woningbouwimpuls regeling van het Rijk. Deze regeling is er voor gemeenten die werken aan het versnellen van de bouw van betaalbare woningen in een kwalitatief goede leefomgeving. De gemeente verwacht uiterlijk in juni van de minister antwoord te krijgen of de subsidie wordt toegekend.

Zo snel mogelijk bouwen
Op basis van de reacties van de raad, inwoners en stakeholders en de verbeteringen van de plannen wordt de Ontwerp Gebiedsvisie afgerond en na de zomervakantie ter visie gelegd. Vervolgens wordt de Ontwerp Gebiedsvisie eind dit jaar ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Eind dit jaar worden de definitieve afspraken tussen de gemeente, BPD, consortium De Dijken en deltaWonen vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten gericht op de ontwikkeling van Reevedelta West en Oost. Ook worden dan vervolgafspraken gemaakt over de andere projecten binnen het gebied Reevedelta, zoals de sportcampus en de mobiliteitshub. Begin 2024 vindt dan integrale besluitvorming plaats in de gemeenteraad. Daarna wordt zo snel mogelijk gestart met de investeringen in de infrastructuur zoals de mobiliteitshub, de fietstunnels en fietspaden. In het dorp Reeve wordt al volop gebouwd, de start bouw van de woningen in het oostelijk deel van Reeve en rondom Het Onderdijks is voorzien medio 2026.

Gerelateerde berichten

[td_block_social_counter custom_title="Stay Connected" block_template_id="td_block_template_4" header_color="#ea2e2e" f_header_font_family="522" f_header_font_transform="uppercase" f_header_font_style="italic" f_header_font_size="eyJsYW5kc2NhcGUiOiIxNSIsInBvcnRyYWl0IjoiMTQifQ==" facebook="tagDiv" twitter="tagdivofficial" youtube="tagdiv" instagram="tagdiv" style="style10 td-social-boxed td-social-colored" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiMzIiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3fQ=="]

Net binnen