Zeven zorgaanbieders in Kampen nemen cliënten failliete TSN over

Vorige week is TSN Thuiszorg failliet verklaard. Medewerkers zullen hun werkzaamheden nog tot uiterlijk 25 april 2016 bij cliënten voortzetten. Daarna worden de werkzaamheden overgenomen door andere gecontracteerde zorgaanbieders in Kampen. Hiermee zijn inwoners van Kampen ook na 25 april verzekerd van goede zorg. Om dit te realiseren werken gemeente en aanbieders intensief samen. Daarnaast hebben deze aanbieders aangegeven bereid te zijn om – onder voorwaarden – oud-medewerkers van TSN in dienst te nemen. Indien gewenst en mogelijk houden inwoners dus de huidige hulp.

Het gaat om de volgende zeven zorgaanbieders:

  • IkZijnWij
  • Beter Thuis Wonen Thuiszorg
  • Curadomi/ Lelie Zorggroep
  • De Nieuwe Zorg Thuis
  • MT Thuiszorg
  • PGVZ
  • Woonzorgconcern IJsselheem

Wethouder Spaan waardeert de inspanning van de aanbieders: “De continuïteit van zorg voor onze inwoners is hiermee gewaarborgd. Bovendien blijft de keuzevrijheid voor onze inwoner overeind omdat zij zelf kunnen bepalen van welke zorgorganisatie ze de hulp willen ontvangen. Dit is ook het uitgangspunt van het Kamper Kompas. Hoewel niet onverwachts, is het voor TSN-medewerkers opnieuw een teleurstellend bericht in een langere periode van onzekerheid. Het is fijn dat aanbieders hebben aangegeven continuïteit zeer belangrijk te vinden en eraan te hechten dat de cliënt – waar wenselijk en mogelijk – dezelfde hulp houdt”.

Cliënten en TSN medewerkers zijn geïnformeerd
In Kampen gaat het om 242 huishoudens waar TSN-medewerkers actief zijn. De dienstverlening van TSN is gegarandeerd tot 25 april. Begin deze week zijn cliënten geïnformeerd over hun mogelijkheden. De 175 cliënten die HH-2 via de gemeente ontvangen (hulp bij eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden én begeleiding bij de organisatie van het huishouden) hebben een brief ontvangen waarin zij hun 1e en 2e voorkeur voor een aanbieder kunnen aangeven. De gemeente regelt vervolgens de overstap naar de nieuwe aanbieder.

De 67 inwoners die zelf hulp bij TSN hebben ingekocht en gebruik maken van de tijdelijke Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT), hebben eveneens een brief ontvangen waarin zij zijn geïnformeerd over de contactgegevens en tarieven van de andere aanbieders zodat zij op basis hiervan zelf of met hulp van hun netwerk hun overstap kunnen regelen. Waar nodig kan de vrijwillige adviseur van Stichting Welzijn in Kampen deze inwoners ondersteunen bij het regelen daarvan.

Omdat vanuit privacyoverwegingen de bewindvoerders de persoonlijke gegevens van de TSN-medewerkers niet aan de gemeente mag verstrekken, kan de gemeente niet bemiddelen tussen medewerkers en zorgaanbieders. Wel heeft de gemeente de werknemers via het intranet van TSN geïnformeerd over de contactgegevens van de zorgaanbieders die bereid zijn om zowel cliënten als – onder voorwaarden – medewerkers in dienst te nemen.

Stichting Familiehulp
Afgelopen februari kozen de bewindvoerders van TSN de Stichting Familiehulp van Jos de Blok (opgezet door Buurtzorg Nederland) uit om TSN over te nemen. Net als een kwart van de andere gemeenten ontving Kampen geen concreet aanbod van Stichting Familiehulp, omdat Kampen niet voldoet aan de tariefcriteria van de stichting. Wel gaf de stichting aan bereid te zijn om met Kampen in gesprek te gaan over de voorwaarden waaronder zij alsnog een overeenkomst met ons willen aangaan. Zo vraagt de stichting – behalve de eis voor een minimumtarief – ook een vergoeding van de gemeente voor de extra te maken kosten. Dit zou voor de gemeente Kampen neerkomen op een bedrag van ca. € 75.000,-. Omdat het college belangrijk vindt om alle zorgaanbieders op dezelfde manier te behandelen en niet één partij een extra vergoeding te verlenen, besloot zij niet op het aanbod van Stichting Familiehulp in te gaan, maar afspraken te maken met de overige gecontracteerde zorgaanbieders in Kampen.
Vorige week is TSN Thuiszorg failliet verklaard. Medewerkers zullen hun werkzaamheden nog tot uiterlijk 25 april 2016 bij cliënten voortzetten. Daarna worden de werkzaamheden overgenomen door andere gecontracteerde zorgaanbieders in Kampen. Hiermee zijn inwoners van Kampen ook na 25 april verzekerd van goede zorg. Om dit te realiseren werken gemeente en aanbieders intensief samen. Daarnaast hebben deze aanbieders aangegeven bereid te zijn om – onder voorwaarden – oud-medewerkers van TSN in dienst te nemen. Indien gewenst en mogelijk houden inwoners dus de huidige hulp.

logo IkZijnWij groot