Zilveren legpenning voor vertrekkend gemeentesecretaris Jan Goedegebure

Donderdagmiddag reikte burgemeester Bort Koelewijn de zilveren legpenning van de gemeente Kampen uit aan vertrekkend gemeentesecretaris Jan Goedegebure. De onderscheiding werd aan hem uitgereikt tijdens zijn afscheidsreceptie in de Raadzaal van het stadhuis van de gemeente Kampen.

Dit jaar is de heer Goedegebure maar liefst 50 jaar in overheidsdienst, waarvan 36 jaar als gemeentesecretaris. De heer Goedegebure begon zijn overheidscarrière in 1968 bij de Provinciale Griffie in Zeeland. Na werkzaam te zijn geweest in zes verschillende gemeenten kwam de heer Goedegebure in 2003 terecht bij de gemeente Kampen, waar hij als gemeentesecretaris/algemeen directeur werkzaam is.

Als strategisch adviseur van het college van burgemeester en wethouders is de heer Goedegebure de onmisbare schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan. In de jaren dat hij werkzaam is geweest bij de gemeente Kampen was de heer Goedegebure betrokken bij de vorming van meer dan zeven colleges van burgemeester en wethouders. Voor deze colleges vertaalde hij de politieke ambities in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. Daarnaast inspireert de heer Goedegebure het management en zorgt er als goed werkgever voor dat de medewerkers optimaal kunnen presteren. Dit blijkt ook uit het in 2011 toegekende Investors In People certificaat, dat Kampen als tweede gemeente in Nederland behaalde.

Door de jaren heen heeft de heer Goedegebure een aantal grootschalige reorganisaties van ambtelijke organisaties geleid. Ook in de gemeente Kampen heeft de heer Goedegebure een aantal intensieve trajecten geleid. In 2006 stond Kampen voor een grote bezuinigings- en efficiencyoperatie die de gemeente Kampen in juli 2004 in gang had gezet, met als doel te ontwikkelen naar een professionele organisatie. Hierbij ging de ambtelijke organisatie van een sectorenmodel naar een directiemodel.

De heer Goedegebure was mede initiatiefnemer tot de vorming van het Shared Service Center ONS een samenwerkingsverband van de gemeenten Zwolle en Kampen en de provincie Overijssel. Deze organisaties werken al langer samen en hebben in 2012 besloten om gezamenlijk een Shared Service Centrum bedrijfsvoering op te richten. Vanaf 1 juli 2014 was het Shared Service Centrum Bedrijfsvoering Zwolle-Kampen-Overijssel een feit. In het afgelopen jaar heeft de heer Goedegebure, samen met het management en medewerkers, het traject voor de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie ingezet. Belangrijke speerpunten zijn daarbij het ‘Van Buiten naar Binnen’ werken en het aanzetten van een cultuurverandering.

Vanaf 2013 tot en met juni 2017 was de heer Goedegebure ambtelijk opdrachtgever voor de organisatie van de Internationale Hanzedagen. Hij heeft met veel inzet gewerkt aan bestuurlijk en financieel draagvlak voor de voorbereiding en uitvoering van dit grootschalige evenement. Dit grote internationale evenement trok meer dan 225.000 bezoekers uit verschillende steden uit binnen- en buitenland.

Het college van Burgemeester en Wethouders is de heer Goedegebure zeer dankbaar voor alles wat hij voor de gemeente Kampen en de ambtelijke organisatie heeft betekend en heeft daarom besloten aan hem de zilveren legpenning van de stad toe te kennen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*