Aanpak Wortmanflats krijgt vervolg

Foto: Laurens Bontes
Foto: Laurens Bontes

De gemeente Kampen neemt deel aan het landelijke stimuleringsprogramma voor een lokale, integrale aanpak van gezondheidsachterstanden: ‘Gezond in de Stad (GIDS)’. Doel van het programma is om de sociaal economische gezondheidsachterstanden in wijken te verminderen.

Vanuit het programma ontvangt de gemeente voor 2015, 2016 en 2017 een bedrag van € 106.000 per jaar. Kampen krijgt relatief veel geld, omdat wij veel wijken met gezondheidsachterstanden hebben. Na overleg met betrokken partijen heeft het college besloten deze middelen in te zetten om de aanpak in de Wortmanflats te vervolgen, door te ontwikkelen en breder toe te passen.

Leren met de Wortmanflats

  1. In de Wortmanflats wonen veel huishoudens met meerdere problemen en was sprake van veel overlast door hangjongeren en drugsgebruik. Sinds begin 2014 werkt de gemeente Kampen hier samen met betrokken instanties aan een integrale aanpak volgens het Kamper Kompas. De aanpak loopt langs twee sporen: Actie in de gezinnen: samen met gezinnen de stapeling van problemen aanpakken en hun zelfredzaamheid bevorderen.
  2. In actie met de buurt: samen met een voorhoede van bewoners die iets willen en kunnen doen voor hun buurt de leefbaarheid van de buurt verbeteren en de overlast terugdringen.

In de Wortmanflats werd een Wortmanteam opgericht, van waaruit met veel gezinnen is gesproken. Hierdoor is diepgaand inzicht verkregen als het gaat om de aanpak van de problemen. Inzicht dat het gaat om zicht op toekomstperspectief en behoefte aan orde op zaken (met name financieel). Inzicht dat we eerst luisteren naar wat mensen zelf als oplossing aandragen voor hun problemen en daarmee aan de slag gaan. En dan constateren dat die oplossingen vaak goedkoper zijn dan de oplossingen die wij bedenken.

Vanuit de ervaringen met de Wortmanflat heeft het college besloten om het geld dat vanuit het programma voor 2015 beschikbaar is, in te zetten voor:
Het vervolgen, versterken en verbreden van de opgedane ervaringen in de aanpak in de Wortmanflats, met als doel ondersteuning te voorkomen (focus op preventie) en de eigen kracht (Kamper Kracht) te versterken. In de werkwijze komen centraal te staan: de basis op orde, eigen kracht van inwoners en het verbinden van professionals door de werkwijze van het Kamper Kompas.
Het bijdragen aan de ontwikkeling van de rol van wijkverbinders.
Het ontwikkelen van een efficiëntere en effectievere werkwijze voor ‘de basis op orde’.
Het trainen, opleiden en delen van ervaringen van deze werkwijze.

Voor 2016 en 2017 wordt de aanpak werkendeweg verder ontwikkeld en wordt per jaar bekeken welke inzet nodig is.

Wethouder Eibert Spaan: “Er is vanuit het programma enthousiast gereageerd op onze aanpak en de opbrengsten. Met de aanpak in de Wortmanflat (maar bijvoorbeeld ook in de Geert van Woustraat) hebben we met onze partners een aanpak ontwikkeld waarmee we goed aansluiten bij de inwoners: we zijn aanwezig, luisteren naar wat er leeft en speelt en ontwikkelen op basis daarvan onze aanpak. Met de inzet van de GIDS middelen willen we dit soort aanpakken voor en door de buurt continueren, waarin resultaten niet alleen individueel (oplossingen op maat) maar juist ook collectief (zoals het met de buurt maken van een speeltuin, het instellen van een buurtwacht en het organiseren van activiteiten) kunnen zijn.”

Daarnaast wordt vanuit het programma aangegeven dat veel gemeenten nog voorbij gaan aan ‘de basis op orde’ (financiën en administratie) in de huishoudens, terwijl dit juist vaak de kern van de problematiek is. Dit was één van de opgedane ervaringen in de aanpak van de Wortmanflats. De aanpak van Kampen in de Wortmanflats wordt daarom als ‘best practice’ opgenomen op de website www.gezondin.nu van GIDS.


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*