Aanvragen Fonds Cultuureducatie Kunst en Kind

Jaarlijks stellen de provincie Overijssel en gemeente Kampen financiële middelen beschikbaar voor cultuureducatie in het basisonderwijs via het fonds cultuureducatie.

Aanbieders van cultuureducatie binnen de gemeente Kampen kunnen door het indienen van een projectvoorstel voor een tegemoetkoming uit dit fonds in aanmerking komen. De projecten dienen in het schooljaar 2015-2016 aan meerdere scholen te worden aangeboden.

Onder aanbieders van cultuureducatie wordt verstaan professionele culturele instellingen, culturele erfgoedinstellingen, verenigingen voor amateurkunst, autonome professionele kunstenaars en particuliere kunstvakdocenten. De aanvraag kan digitaal verzonden worden naar aanspreekpunt cultuureducatie (CultuurContact) bij Quintus. Hier worden alle aanvragen verzameld en gebundeld doorgestuurd naar de adviescommissie.

De aanvragen worden getoetst door een adviescommissie die projecten honoreert en vervolgens een bedrag toekent. De aanvraag moet binnen zijn vóór 1 mei 2015. Op de website www.kunstenkindkampen.nl onder ‘Formulieren’ is het “aanvraagformulier Instellingen’ te downloaden, hierin staan alle voorwaarden.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Cultuur Contact Quintus: Mariëlle van Zanten, via e-mail m.vanzanten@quintuskampen.nl.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*