Berging IJsselkogge (deel 25):
Behoud aak en punter onzeker

Raad bijgepraat over ideeën expositie en laatste stand van zaken

Gisteravond is de gemeenteraad geïnformeerd over de ideeën die door de Kamper bevolking zijn aangedragen over waar en hoe de IJsselkogge te exposeren. Als het zover komt, gaat daar een paar jaar meer overheen dan aanvankelijk gedacht nu het conserveringsbesluit is uitgesteld. In de tussentijd gaan het onderzoek naar, en de voorbereiding van, de liggingsplaats wel door. Eén van de vragen die opgeworpen wordt: Moet de kogge-expositie verbonden worden aan het thema Hanze?

Zorgen over lange termijn
Op de informatiebijeenkomst in het Stadhuis waren behalve raadsleden ook geïnteresseerden welkom. Onder de aanwezigen waren diverse inwoners van Kampen die op 15 juni vorig jaar in de Stadskazerne hun idee voor een ligplaats van de IJsselkogge hadden gepresenteerd. Projectleider Erik van de Poll wilde gisteravond het verhaal afmaken en daarna kort een discussie. Portefeuillehouder Bort Koelewijn leidde kort de avond in en vroeg zich allereerst af of de ideale optie ertussen zit. Hij gaf aan zich zorgen te maken over de lange termijn van de conservering en of in die tijd het enthousiasme van de Kamper bevolking vastgehouden kan worden. Wouter Waldus, de projectleider tijdens de bergingsoperatie, heeft hiervoor wel een idee gelanceerd dat een financiële bijdrage aan de gemeente vraagt.

IJsselkoggeZeven initiatieven
In het vorige deel van deze serie over de IJsselkogge zijn de ingebrachte voorstellen uitgebreid toegelicht:
•    Maritiem Hanzekwartier (Rob en Ria Busser)
•    Future Hanze Parc (Paul Golembieski)
•    Hanzemuseum (Jan van Werven)
•    Expositie bij voormalige HBS (Ernst Hupkes)
•    Koggekwartier (Ben Diender)
•    Tentdak (Gerrit Sleurink)
Tevens zijn er nog enkele losse ideeën gelanceerd maar er zijn nog geen partijen die daadwerkelijk kunnen investeren in expositie. Daarnaast noemde Van de  Poll opties die niet genoemd zijn zoals inpassing in het gebied Bolwerk-Buitenwacht en een koppeling met het Stedelijk Museum. Het initiatief van het Future Hanze Parc hoeft niet per se gekoppeld te zijn aan de expositie van de IJsselkogge en het ADC geeft aan dat (maritieme) musea het heden zwaar hebben. Anderzijds werd benadrukt dat de expositie niet op zichzelf moet staan. Vanuit de aanwezigen wordt met klem gewezen op het Hanzemuseum in Lübeck dat door haar brede opzet mensen de hele dag aan zich kan binden.

Science Advisory Board
De adviseurs binnen het internationale SAB wijzen op de consequenties voor conservering en expositie.  Het SAB is op bezoek geweest bij de IJsselkogge, die momenteel in Lelystad onderzocht wordt, en hebben geconstateerd dat de aak en de punter in slechte (hout)conditie zijn. Zij raden conservering van de geheel in losse delen in watercontainers bewaarde scheepswrakken af maar het is aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) als eigenaar en Rijkswaterstaat (RWS) als vinder om uiteindelijk te besluiten of de aak en de punter geconserveerd, vernietigd of geconstrueerd afgezonken zal worden in het archeologisch scheepskerkhof bij Nijkerk. De IJsselkogge is daarentegen in verrassend goede staat. Het oordeel van de SAB over het conserveringsplan komt in het volgende deel aan de orde evenals de vertraging van het besluit dat ontstaan is.

IJsselkogge3D-presentatie
Wouter Waldus heeft aangeboden een 3D-presentatie te maken van de IJsselkogge waarmee de vondst levend gehouden kan worden in afwachting van het vervolgproces. Hij heeft een schaalmodel van 1:20 in gedachten waarvoor een gemeentelijke bijdrage vereist is van €10.000. Hierover zal de gemeenteraad moeten besluiten want dit is niet opgenomen in de begroting. Er is een informatienota voor de raad opgesteld en er wordt samenwerking gezocht met Stichting Batavialand en de RCE. Vanuit de aanwezigen wordt erop gewezen dat de Hanzedagen later dit jaar een goede gelegenheid biedt om geïnteresseerden en kenners aan te spreken. Voor expositie en eventuele restauratie is krediet nodig alsook fondsen en subsidie. De gemeente kan het niet alleen en Van der Poll ontvangt veel signalen die oproepen tot ”hou het simpel” en “start geen grootschalige ontwikkelingen”. Er is nog een lange weg te gaan voordat gemeente Kampen invulling kan geven aan de afspraak om de IJsselkogge te exposeren waarvoor de raad, al voor de gehele berging begon, geld beschikbaar stelde. Een randvoorwaarde voor de huidige zoektocht naar het vervolg. De animo bij bestuurders en burgers is onverminderd groot.

Zie ook:
Ingezonden ideeën lopen uiteen van concreet tot inspirerend
Vaste ligplaats gezocht voor IJsselkogge in Kampen
Dossier IJsselkoggeberging (inclusief eerdere gepubliceerde artikelen)


 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*