Besluitvormingstraject woningbouw Reeve

De gemeenteraad wordt op 26 januari in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen uit te spreken over het voornemen van het college om akkoord te gaan met de bestuurlijke afspraken tussen de provincie Overijssel, de gemeente Zwolle en de gemeente Kampen over de woningbouwbehoefte in Reeve. Het college van B&W wil na ondertekening van deze afspraken de raad in het eerste kwartaal van 2017 het go/no-go besluit voorleggen.

Regionale woonafspraken
In januari 2016 zijn de regionale woonafspraken vastgesteld door de gemeenteraad en ondertekend door de gemeenten in Overijssel en de provincie Overijssel. In deze regionale woonafspraken is vastgelegd dat er een vervolgafspraak gemaakt wordt over Reeve. Na een traject tussen provincie Overijssel, gemeente Zwolle en gemeente Kampen liggen er nu bestuurlijke afspraken waar de drie colleges mee in kunnen stemmen. Hierin is vastgelegd dat er behoefte is aan het bouwen van maximaal 600 woningen in Reeve voor de komende 10 jaar. Ook draagt de provincie 6 miljoen euro bij aan de kwaliteit van het unieke woongebied.

Wensen en bedenkingen gemeenteraad
Het college van B&W hecht er grote waarde aan om de gemeenteraad te informeren over dit akkoord, voordat zij de afspraken ondertekent. Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd om tijdens de raadsvergadering op 26 januari 2017 haar wensen en bedenkingen uit te spreken. Op 21 december a.s. is er een extra informatieavond met duiding over de voorliggende bestuurlijke afspraken tussen de provincie Overijssel, gemeente Zwolle en gemeente Kampen. In navolging op deze avond is er op 11 januari 2017 een vragenavond over de verstrekte informatie. Op 16 januari 2017 wordt de informatienota vervolgproces Reeve besproken in de commissie RO en op 26 januari 2017 staat dit punt op de agenda van de raadsvergadering.

Go/no-go besluit
Naar verwachting kunnen de bestuurlijke afspraken eind januari 2017 door de drie colleges worden ondertekend. Na ondertekening hiervan, wordt het go/no-go besluit aan de gemeenteraad van Kampen voorgelegd. Het college vraagt de raad om in het eerste kwartaal van 2017 een besluit hierover te nemen. Ter voorbereiding op dit besluit wordt er een informatieavond op 8 februari 2017 georganiseerd.


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*