Hoe staat Kampen na vijf jaar tegenover coffeeshop ’t Keldertje? (video)

Bewonersbijeenkomst met B&W opmaat naar eindevaluatie in juni

Botermarkt Kampen. Splitsing Broederstraat en Boven Nieuwstraat. Gezicht naar de Burgel verderop. Een gewone doordeweekse avond. Rechts hoor je het zingen tijdens de koorrepetities uit de bovenzaal van de Broederkerk. Links lopen mensen de coffeeshop uit in andere hogere sferen. Zij zingen niet. Geen overlast was één van de voorwaardes voor de pilot met een erkende en gedoogde coffeeshop. De vijfjarige duur daarvan is binnenkort verstreken. Maandagavond was iedereen uitgenodigd op het stadhuis om ieders ervaringen te vertellen. In aanloop naar de evaluatie in juni wilde de gemeenteraad alle belevingen horen, de burgemeester voorop.

coffeeshop KampenVoorgeschiedenis
In 2010 wilde een nipte meerderheid van de gemeenteraad coffeeshop ’t Keldertje sluiten. Al twintig jaar werd het gedoogd hoewel het officieel voor de gemeente niet bestond. Burgemeester Koelewijn wilde destijds koste wat het kost het koffiehuis legaliseren. Maandagavond bracht hij de argumenten daarvoor in herinnering: Openbare orde en veiligheid (geen illegale handel en daaruit voortvloeiende overlast); volksgezondheid (controle op middelen en mensen); overleg (bij een vergunning heb je een aanspreekpunt en kun je afspraken maken); regulering (het Openbaar Ministerie ontraadt het sterk om geen coffeeshop te hebben omdat dan de aanpak van dealen op straat dweilen met de kraan open is).
Uiteindelijk werd in juni 2011 een proefperiode van vijf jaar en een aantal voorwaardes afgesproken, zoals geen affichering, geen alcohol, geen jeugd en geen verkoop van meer dan vijf gram per persoon per dag. Daarop ging een nipte meerderheid van de gemeenteraad akkoord met het verstrekken van een vergunning aan de coffeeshop. Als locatie werd na een uitgebreide zoektocht een voormalige seksshop aan de Boven Nieuwstraat gevonden.

coffeeshop KampenErvaringen
Na wat opstartproblemen, die adequaat aangepakt werden, verloopt het project eigenlijk heel goed. Op de informatiebijeenkomst zijn ook de, voor de binnenstad nieuwe, wijkagent Jean Louis Becker en coördinerend wijkagent Frans Westenberg aanwezig. Laatstgenoemde meldt dat er geen overlast is volgens het ”meldingenpatroon” van de politie. De buurvrouw, de bovenbuurman en de vertegenwoordiger van de kerk op de hoek zijn allen positief over de gang van zaken rondom de coffeeshop.
Op één punt wordt er wel overlast ervaren en zelfs in ernstige mate. De bekende binnenstedelijke parkeerproblematiek. Fietsen worden naar de hoek met de Broederstraat gedirigeerd maar voor auto’s is er geen gelegenheid tot stoppen of parkeren. Ondanks het feit dat vrijwel iedereen lovend is over de portier en hij dit scherp in de gaten houdt, blijft dit een belangrijk punt van aandacht. Bianca Diender wijst erop dat de parkeeroverlast net zo goed voor haar Kerkstraat geldt. Het parkeerbeleid valt officieel onder de gemeente, en daarmee onder Stadstoezicht, maar niettemin reageert wijkagent Becker dat mensen hem altijd mogen benaderen. Hij betreurt het zeer dat hem nog weinig klachten ter ore zijn gekomen.
Meldingen zijn ook belangrijk voor de politie om inzicht te krijgen in de mate van overlast. Datzelfde geldt voor groepen mensen die soms al ver voor openingstijd, waaraan de burgemeester niet wil tornen, voor de deur staan te wachten. De predikant suggereert met een knipoog dat de mensen wel in de kerk zouden mogen wachten.

coffeeshop KampenEvaluatie en besluit
Burgemeester Koelewijn licht toe dat hij uiteindelijk het besluit neemt tot wel of geen continuering van de gedoogvergunning maar dat hij uitdrukkelijk de gemeenteraad hierin betrekt. Diverse raadsleden zijn ook aanwezig maandagavond. De raad verzamelt alle informatie, onder andere op dit soort bijeenkomsten, en zij spreekt met diverse partijen, zoals de coffeeshophouder en Tactus verslavingszorg. De raad komt straks met een voorstel waarover een commissie zich zal buigen. Hierbij hebben bewoners nog inspraakmogelijkheid. Het advies van de burgemeester zelf is om de gedoogvergunning voor bepaalde tijd te verlengen. Hij vertelt over de vele zaken die een rol spelen en welke opties er zoal zijn. Eén daarvan, die in een enkele gemeente wordt toegepast, is het zelf distribueren en telen van wiet. Dit idee speelt in Kampen niet maar, grapt Bort Koelewijn tenslotte, dat zou voor de Koekoek een welkome economische impuls zijn.

coffeeshop KampenZie ook:
Bespreekstuk Raadsvoorstel plan van aanpak eindevaluatie pilot coffeeshop (audio)
Coffeeshopbeleid gemeente Kampen
Eindverslag zienswijzen gemeente Kampen

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*