Blijft Kampen ook in de toekomst bereikbaar?

Informatieve bijeenkomst over de bereikbaarheid van bedrijven in Kampen

De geplande verbreding van de N50 levert op de langere termijn soelaas voor (toekomstige) bereikbaarheidsproblemen van Kampen. Maar hoe kan, in samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven, ook voor de kortere termijn de bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen in stand houden?

Bedrijvenpark Rijksweg 50 en de Zuiderzeehaven Kampen organiseren samen met het team van Beter Benutten Zwolle Kampen een informatieve bijeenkomst over de bereikbaarheid van bedrijven in Kampen. Alle bedrijven in Kampen zijn hierbij van harte welkom.

Recent meldde het NOS Journaal dat als er de komende jaren niets verandert we tijdens de spits alleen nog maar stapvoets kunnen rijden in onze stadscentra. Ook Kampen en Zwolle werden in dit item als voorbeeld genoemd. Is dit zo? Wat kunnen we er aan doen? En wie kunnen er iets aan doen?

Tijdens de bijeenkomst wordt o.a. stilgestaan bij het succes van de lobby voor de verbreding van de N50 bij Kampen. Bert Boerman, gedeputeerde mobiliteit van de provincie Overijssel en voorzitter van het bestuursteam Beter Benutten Zwolle Kampen, neemt de aanwezigen hierin mee. Ook delen diverse specialisten hun visie over een aantal mobiliteitsontwikkelingen o.a. op het gebied van slimme mobiliteit en over welke maatregelen bedrijven kunnen nemen om de mobiliteit te verbeteren. Dit zowel op het terrein van goederenvervoer als personenvervoer. Enkele bedrijven laten zien welke maatregelen zij al hebben genomen om bij te dragen aan de bereikbaarheid van de regio.
Jelle Weever van Weever Bouw bv en bestuurslid MKB Regio Zwolle leidt de bijeenkomst en zorgt ervoor dat vooral ook de vragen en aandachtspunten van de aanwezige bedrijven naar voren gebracht worden.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 2 februari 2017 van 17:00 – 19:00 uur, ATK – Theater de Kofferbak Ambachtsstraat 21 – 8263 AJ Kampen. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot 26 januari a.s. aanmelden via info@Beterbenuttenzwollekampen.nl


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*