Bouw recreatieschutsluis aangevangen (video)

Met heien eerste paal trappen bestuurders bouwstart af

Als afsluiting van de werkweek is vrijdagmiddag de eerste paal voor de recreatiesluis bij het Reevediep de grond ingegaan. De eer voor die verrichting viel te beurt aan gedeputeerde Boerman en wethouder Veldhoen. Na alle voorbereidingen, waaronder het verleggen van de Kamperstraatweg, wordt nu een sluis aangelegd om recreatief vaarverkeer vanaf de IJssel het Reevediep op te kunnen laten gaan.

Met de recreatieschutsluis kan het waterniveau van de IJssel gelijk gebracht worden met het peil van het Reevediep waarna schepen de nieuwe waterstroom kunnen opvaren. Het gelijk brengen van de niveaus kan in een kwartier gereed zijn. De doorvaarhoogte wordt 5m, gelijk aan de brug die bij de nieuwe Nieuwendijk wordt gebouwd. In de sluis zullen zo’n twee schepen naast, en drie achter, elkaar kunnen liggen. Op het Reevediep komt geen beroepsvaart en daarmee worden de openingstijden van de recreatieschutsluis beperkt. Slechts bij daglicht en in de maanden april tot oktober zal de waterdoorsteek naar het IJsselmeer toegankelijk zijn.

recreatieschutsluis

Nochtans zal de recreatievaart niet kunnen doorvaren tot het Drontermeer want het laatste stuk is verboden doorgang. Gedeputeerde Bert Boerman van provincie Overijssel heeft er echter alle vertrouwen in dat die obstructie opgeheven zal worden. ”Alles wordt gewoon aangelegd en voor de vogels (om welke reden de Raad van State het laatste stuk niet bevaren wil hebben – red.) zal een oplossing gezocht worden.” In alle situaties ziet de provinciale bestuurder geen probleem en daarom wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid. ”Ook voor de nieuwe woonwijk aan het Reevediep is de recreatievaart cruciaal”, vervolgt hij, “en over zo’n drie jaar zal er meer van te zeggen zijn.” De vraag waarom een ‘overbodige sluis’ in het Reevediep toch gebouwd wordt, wordt onder andere beantwoord in een opiniestuk dat eerder bij KampenOnline verscheen (zie onderaan).

recreatieschutsluis

Zie ook:
Recreatiesluis pronkjuweel van Reevediep (opinie)
• Twee voorbeelden van betrokken projectbureaus: ABC Nova en H+N+S
Zwartendijk toch beoogde omleidingsroute

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*