Burgemeester Koelewijn reikt zilveren legpenning uit

Zaterdagavond reiktte burgemeester Bort Koelewijn de zilveren legpenning van de gemeente Kampen uit aan de heer Shmulik Taggar. De onderscheiding wordt in de Israëlische partnerstad Eilat aan hem uitgereikt tijdens de opening van de expositie ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de stad Eilat.

De heer Shmulik Taggar was van 1964 tot 2019 de secretaris van de werkgroep zuster gemeenten van Eilat (Sister Cities Committee). Toen ook Kampen in 1991 een zustergemeente van Eilat werd, was hij als secretaris nauw betrokken bij de vele uitwisselingen die sindsdien hebben plaatsgevonden tussen Eilat en Kampen. Zowel op bestuurlijk vlak alsook tussen inwoners en kunstenaars. Als rechterhand van de toenmalige Consul der Nederlanden, de heer Jacky Prigal, was de heer Taggar steeds de belangrijkste schakel in deze ontmoetingen.

Hij is een gedreven en flamboyante persoonlijkheid die initiatieven neemt bij het onderhouden en verstevigen van de contacten met de partnersteden van Eilat, waaronder de gemeente Kampen.

De heer Taggar, met zijn passie voor geschiedenis en kunst, stichtte een museum en een galerie en legde contacten over de hele wereld. Inmiddels heeft Eilat 16 zustersteden. Zijn voorliefde voor kunst zorgde er mede voor dat er in de achterliggende jaren talrijke uitwisselingen zijn geweest tussen kunstenaars uit Eilat en Kampen.

Momenteel vindt er weer zo’n uitwisseling plaats. Kunstenaars uit Kampen zijn begin maart afgereisd naar Eilat. De heer Taggar heeft gezorgd voor een stevige basis voor deze uitwisselingen, die ook na zijn aftreden, sinds januari dit jaar, navolging vinden.

Het college van Burgemeester en Wethouders is de heer Taggar zeer erkentelijk voor de wijze waarop de heer Taggar de band tussen Eilat en Kampen in die vele jaren vorm en inhoud heeft gegeven en heeft daarom besloten aan hem de zilveren legpenning van de stad toe te kennen.

Burgemeester Bort Koelewijn en gemeentesecretaris Anky Griekspoor zijn op uitnodiging van de burgemeester van Eilat, Meir Itchak Halevi, van 9 t/m 13 maart aanwezig bij de festiviteiten rondom het 70-jarig bestaan van Eilat.

Foto: Kampenonline – Ellen van der Schaaf

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*