Burgemeester Koelewijn weer op de bres voor ‘Margarita’

Burgemeester vraagt staatssecretaris om besluit uitzetting Margarita en moeder te herzien

929_fullimage_burgemeester_KoelewijnBurgemeester Koelewijn van de gemeente Kampen vraagt staatssecretaris Dijkhoff het besluit om Margarita Alexandrova en haar moeder Irina uit te zetten, te herzien. Margarita, die recent haar Havo-diploma haalde, dreigt uitgezet te worden naar Oezbekistan. Er zijn diverse rechtszaken gevoerd, maar geen van deze heeft tot toestemming geleid om in Nederland te mogen blijven.

Koelewijn: “Ik heb deze schrijnende situatie schriftelijk onder de aandacht gebracht van de staatssecretaris, met het verzoek deze zaak nog eens te bekijken. Margarita en haar moeder verblijven 7 jaar in Nederland en het grootste deel daarvan in Kampen. In deze leeftijdsperiode van 10 tot 17 jaar, wordt het leven van mensen voor een belangrijk deel gevormd. Vanwege het door hen beleden en gepraktiseerd christelijk geloof werden zij voor hun vertrek en zullen zij na hun terugkomst, vervolgd worden. Met Oezbekistan heeft zij geen enkele binding, ze spreekt de taal slecht en heeft daar niets aan het behaalde diploma. Margarita spreekt vloeiend Nederlands, heeft een uitgebreid sociaal netwerk, kortom zij is volledig geïntegreerd in de Kamper samenleving. Per september hoopt zij aan Hogeschool Windesheim een hbo-rechtenstudie te gaan volgen.”

Margarita
Margarita Alexandrova en een gedeelte van haar haar vriendengroep

Ook de plaatselijke en landelijke politiek zijn met deze zaak bezig. Burgemeester Koelewijn hoopt dat dit alles er toe leidt dat Margarita en haar moeder in Nederland en liefst in Kampen kunnen blijven. Inmiddels is er op initiatief van een vriendengroep rondom Margarita een petitie-actie gestart. Ondanks de vakantieperiode heeft deze in korte tijd ruim 7.000 handtekeningen opgeleverd.
Burgemeester Koelewijn heeft al eerder op verzoek van toenmalig staatssecretaris Teeven informatie verstrekt als het gaat om kinderen in Kampen die onder de regeling Langdurig verblijvende kinderen zouden kunnen vallen. De kwestie van Margarita is toen onder de aandacht gebracht van de toenmalig staatssecretaris. Daarnaast heeft de gemeente op verzoek van Margarita, tijdens de hoorzitting over haar zaak eind vorig jaar, de sociale kant van de zaak naar voren gebracht. De gemeente heeft toen een beroep gedaan op de schrijnendheid, het humanitaire karakter van de kwestie en vooral gewezen op de participatie door Margarita en haar moeder in de (Kampense) samenleving en het nemen van eigen verantwoordelijkheid door op alle levensterreinen keihard te werken om geïntegreerde burgers van Kampen te zijn.

De Brief:

Excellentie,

In mijn gemeente Kampen is onrust ontstaan over het gedwongen vertrek van Margarita Alexandrova en haar moeder Irina naar Oezbekistan. Een spontane actie voor een aan u te richten petitie heeft in een paar weken (en nog wel in de zomervakantie) al 7.180 steunbetuigingen gekregen. (zie http://petities.nl/petitie/margarita-moet-innederland-blijven) Haar beroep op het Kinderpardon is afgewezen. U hebt een ruime beleidsvrijheid om alle aspecten in uw beoordeling een plek te geven. Ik doe een dringend beroep op u om uw besluit ambtshalve te herzien.
Na een verblijf van 7 jaar in Nederland in een leeftijdsperiode van 10 tot 17 jaar, waarin het leven van mensen voor een belangrijk deel wordt gevormd, wordt zij nu teruggestuurd naar een land waar zij geen enkele verbinding en verworteling mee kent. Zeven jaar lang hebben wij haar hier laten leren voor haar toekomst in Nederland. Margarita heeft recent haar Havo-diploma gehaald aan het Greijdanus College. Vanwege haar beleden en gepraktiseerd protestants christelijk geloof, heeft zij bewust voor genoemde school gekozen. Indien zij daarvoor de gelegenheid krijgt wil zij een hbo Rechtenstudie beginnen.
Zij spreekt vloeiend Nederlands, heeft een uitgebreid sociaal netwerk en in Nederland kan zij nog veel betekenen. Nu dreigt ze te worden uitgewezen naar een land waar al wat zij hier geleerd heeft nauwelijks in haar levenspraktijk toepasbaar is. Zeven jaar wegstrepen alsof het niets is komt onevenredig over. Uitwijzing na zoveel jaren voelt bij velen in onze gemeenschap als onrecht dat haar wordt aangedaan. Verwachtingen die op deze manier zijn gewekt en die nu dood lopen.
2
In deze situatie komt dat bijzonder schrijnend over. De brede steun voor de petitie in zo’n korte tijd geeft aan dat deze uitwijzing niet wordt begrepen.
Om u een beeld en inzicht te geven over wie we het hebben, verwijs ik u graag naar de volgende links. Tevens zijn hierop de persartikelen te lezen.

Ik hoop dat u met mij constateert dat wij hier te maken hebben met een meisje dat weliswaar elders is geboren, maar zich presenteert en gedraagt als ieder andere Nederlander. De beroepsrechter zei hierover ter zitting: “Je bent eigenlijk gewoon een Nederlands meisje he..?”
Ik verzoek u vriendelijk doch dringend de situatie van Margarita en haar moeder, met in achtneming van alle aspecten, te heroverwegen en toe te staan dat zij in Nederland blijven.

Indien gewenst of noodzakelijk ben ik graag bereid dit verzoek mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

drs. mr. B. Koelewijn


 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*