CDA: geen windmolens in (open) Nationaal Landschap

Windmolens - Kampenonline

KAMPEN – De Kamper CDA fractie spreekt zich uit tegen eventuele torenhoge windmolens in het Nationaal Landschap. Daarmee reageert de fractie op het bericht in de Stentor van 6 januari j.l. waarin wordt aangegeven dat de provincie Overijssel op initiatief natuurorganisaties de mogelijkheden voor windmolens in beschermd natuurgebied laat onderzoeken.

Waar natuurorganisaties eerst tegen waren bieden ze nu ruimte omdat de omschakeling naar (duurzame) windenergie anders zou stagneren. De CDA fractie onderstreept de noodzaak om werk te maken van de omschakeling naar duurzame energie maar vindt de optie om windmolens te plaatsen in natuurgebieden een heilloze en onnodige weg. ‘De afgelopen jaren zijn er in Overijssel honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd in natuurgebieden en Nationale landschappen, dan begrijpen wij niet dat je daarna juist die gebieden weer wil vervuilen met die grote turbines’, aldus Hilde Palland, fractievoorzitter CDA Kampen, ‘zeker daar waar juist de openheid van het landschap wordt gekoesterd’.

Volgens het CDA Kampen zijn er wel alternatieven. Inzetten op alternatieve vormen van duurzame energie zoals in de Koekoek gebeurd. Of plaatsing van windturbines op andere locaties als industriegebieden. Of het inspelen op nieuwe initiatieven zoals Blue Mills, kleine windturbines met een diameter van slechts 1,80 meter, een investering van slechts vier of vijfduizend euro die te plaatsen zijn op daken van bedrijven of bijvoorbeeld grotere overheidsgebouwen. Met een dergelijke omvang vallen ze niet op en ze kunnen per stuk het jaarlijks energieverbruik van een gezin duurzaam op brengen.