HartVoorBurkina

Coalitiegesprekken verder zonder SGP !

Foto van auteur

SGP

De fracties van ChristenUnie, CDA, SGP en VVD hebben in de afgelopen dagen inhoudelijk met elkaar gesproken over het vormen van een coalitie voor de komende 4 jaren.

In de informatieperiode was al gebleken dat een ruimere winkelopenstelling op zondag, gekoppeld aan evenementen, voor meerdere fracties een principiële afweging betekent. In de gesprekken over dit onderwerp is gebleken dat fracties daarin onderling verschillende uitgangspunten hebben.

Alle fracties zijn van mening dat algemene koopzondagen in Kampen ongewenst zijn.

ChristenUnie en SGP hanteren voor een vergunningbeleid bij evenementen dezelfde principiële uitgangspunten.

Voor het opnieuw vastleggen in het collegeprogramma van het niet open zijn van winkels op zondag tijdens evenementen is geen overeenstemming tussen alle fracties.

De SGP wenst om die reden niet deel te nemen aan voortzetting van de gesprekken over de vorming van een college. De overige fracties zullen – met behoud van hun uitgangspunten – de gesprekken om tot collegevorming te komen wel voortzetten.

Alle fracties betreuren het dat hierdoor het vormen van de gewenste coalitie van ChristenUnie, CDA, SGP en VVD niet tot stand kan komen.

Gerelateerde Berichten

Plaats een reactie