College adviseert bestuur werkvoorzieningschap om besluit tijdelijke contracten medewerkers IMpact te herzien

impact

Het college van B&W adviseert het bestuur van werkvoorzieningschap Kampen & Dronten om de tijdelijke contracten van de 31 medewerkers van IMpact Kampen wel te verlengen. Met dit besluit vraagt het college het werkvoorzieningschap om haar eerdere besluit van 29 oktober 2013 om deze contracten te beëindigen, te herzien.

Wanneer het werkvoorzieningschap het advies overneemt, zal er op dit moment niemand ontslagen worden. Begin december neemt het werkvoorzieningschap haar besluit.

Het advies betekent het volgende voor de 31 medewerkers van sociale werkvoorziening IMpact Kampen:
Negen medewerkers krijgen een vaste aanstelling; zij zitten aan het einde van hun flexperiode en hun contract kan niet nog een keer worden verlengd.
Van deze negen personen hebben twee medewerkers kans op uitstroming naar een andere voorziening.
De overige 22 medewerkers krijgen een verlenging van hun tijdelijke contract tot uiterlijk 31 december 2015 of zoveel eerder dan dat de wettelijke termijn afloopt. Voor een aantal is dat op 1 juni 2015.

Verantwoordelijk wethouder Gerrit Jan Veldhoen: “Ik ben heel erg blij met dit besluit van het college. Het was een moeilijk dilemma voor het college. Enerzijds hebben we te maken met bezuinigingen. Anderzijds gaat het om mensen. Met dit advies komen we als college tegemoet aan de emoties en ontstane onrust bij IMpact en in het bijzonder bij de 31 medewerkers die het aangaat”.

Toekomst hangt af van landelijke financiële consequenties
Het komend half jaar volgt de gemeente Kampen de landelijke financiële consequenties van de invoering van de Participatiewet nauwgezet. In het verlengde daarvan neemt de gemeente in april 2015 het besluit over de tijdelijke contracten van de medewerkers die nu in de Flexwet terecht komen. Dan hoopt de gemeente dat het Rijk ook duidelijkheid geeft over de methodiek met betrekking tot de hoogte van het Participatiebudget op de lange termijn. Duidelijk is in ieder geval wel dat deze medewerkers voorrang krijgen bij de extra (garantie)banen die, voor met name mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, worden gerealiseerd.

Het college zal haar besluit in april 2015 baseren op het verdeelmodel Participatiebudget; het financiële model op basis waarvan de gemeente de middelen vanuit het Rijk toebedeeld krijgt. Vanuit dit Participatiebudget moeten zowel de kosten voor de Wsw als ook de kosten voor mensen uit de andere doelgroepen van de Participatiewet worden betaald.
Participatiewet
Op het gebied van Werk en Inkomen gaat veel veranderen. Per 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. In deze wet zijn drie regelingen samengevoegd (de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong). De gemeente voert de nieuwe Participatiewet uit.
De Participatiewet is gericht op het aan het werk krijgen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een arbeidsbeperking. Iedereen doet mee en werkt naar vermogen. Bij voorkeur bij een reguliere werkgever en als dat (nog) niet mogelijk is op andere wijze. De gemeente biedt ondersteuning of begeleiding voor wie dit nodig heeft. Doel van de wet is1één beleid voor iedereen met arbeidsvermogen die voorheen een beroep zou doen op de Wet sociale werkvoorziening (WSW), wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) of Wet werk en bijstand (WWB).

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*