College zet in op diversiteit winkelaanbod gemeente

Kampen

Het college van B&W van de gemeente Kampen houdt vast aan het bestaande detailhandelsbeleid. De binnenstad blijft het centrum voor recreatief winkelen en boodschappen doen. Het Melmerpark is de aangewezen plek voor grootschalige detailhandel.  De gemeente biedt beperkt meer ruimte hiervoor. Op bedrijventerreinen worden onder voorwaarden bepaalde vormen van grootschalige detailhandel mogelijk gemaakt.

Binnenstad
Het college wil nieuwe impulsen stimuleren en inzetten op een aantrekkelijke winkelfunctie op de hoek Oudestraat/Koornmarkt. “Kampen heeft een prachtige binnenstad met een historisch decor, goed bezocht vanwege de evenementen van bovenregionale allure” stelt wethouder Meijering. Hij prijst de goede ligging aan water, spoor en wegen en ziet aangrijpingspunten voor een verbeteringsslag van het winkelaanbod in de binnenstad.

Kampen Merkbaar Beter
Kampen kent een aantrekkelijke binnenstad. Veel bezoekers – stijging in de afgelopen jaren –  komen naar Kampen om te winkelen. In de woonwijken is er een goede spreiding van supermarkten. De ontwikkeling van de Hanzewijk komt tot volle bloei en het Stationskwartier komt op stoom. Ook wijkwinkelcentrum De Slenke Es te IJsselmuiden is in ontwikkeling.

Presentatie Detailhandelsbeleid
Op dinsdagavond 9 december om 19.30 uur presenteert het college het nieuwe detailhandelsbeleid aan ondernemers raadsleden en geïnteresseerden in de Raadzaal van het stadhuis. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 8 december 12.00 uur voor deze bijeenkomst aanmelden via: f.pals@kampen.nl. Het college verneemt graag de opvattingen van de aanwezigen over het nieuwe detailhandelsbeleid.

Planning
Afhankelijk van de uitkomsten van de bijeenkomst, zal het college overwegen onderdelen van het gepresenteerde beleid te herzien voordat het naar de gemeenteraad gaat voor besluitvorming. De gemeenteraad buigt zich eind januari 2015 over het nieuwe detailhandelsbeleid.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*