College en gemeenteraad buigen zich over toekomstbestendige invulling huishoudelijke hulp

In mei heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat gemeenten ook binnen de nieuwe Wmo verantwoordelijk blijven voor het aanbieden van huishoudelijke hulp. Gevolg is dat Kampen haar beleid op onderdelen moet aanpassen. Om de continuïteit van huishoudelijke hulp te borgen, besloot het college om huishoudelijke hulp voor de korte termijn direct weer als maatwerkvoorziening aan te bieden. Tegelijkertijd is de afgelopen maanden onderzocht hoe het Wmo-beleid voor de langere termijn vorm moet krijgen. Hierbij is onder meer overleg geweest met zorgaanbieders.

In januari worden de verschillende mogelijkheden in de commissie Inwoners besproken. Voorkeur van het college is om de huishoudelijke hulp vorm te geven als een resultaatgerichte voorziening. Zo blijft het een maatwerkvoorziening, waarbij het resultaat, namelijk een schoon huis, leidend is.

Bij een resultaatgerichte voorziening wordt net als nu in een gesprek nagegaan welke huishoudelijke taken iemand zelf of met behulp van de omgeving nog kan uitvoeren. Daarna kijkt de gemeente hoeveel aanvullende huishoudelijke hulp er nog nodig is. Inwoners betalen hiervoor een eigen bijdrage. Het verschil met de huidige situatie is dat er niet langer uit wordt gegaan van een standaard aantal uren, maar dat samen met de inwoner bekeken wordt wat er nodig is om een schoon huis te krijgen. Maatwerk dus.

In het voorjaar neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de wijze hoe hulp bij het huishouden wordt aangeboden. Vervolgens gaat de gemeente samen met de Adviesraad Maatschappelijke Ontwikkeling en de aanbieders, het beleid verder uitwerken zodat de nieuwe werkwijze op 1 januari 2019 kan worden ingevoerd. Tot 1 januari 2019 verandert er dus niets. Deze tijd is nodig omdat ook met alle huidige cliënten een gesprek zal plaatsvinden. Ook verwachten wij dat er in die tussentijd meer juridische duiding bekend wordt door uitspraken van de Centrale Raad van Beroep wat wij kunnen gebruiken voor de invulling van ons beleid.

Zodra college en gemeenteraad een definitief besluit nemen, worden alle cliënten schriftelijk geïnformeerd over de verandering en het vervolg. Voor huidige cliënten betekent dit in ieder geval dat hun beschikking zal worden verlengd tot 1 januari 2019, de ingangsdatum van de nieuwe werkwijze.


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*