College neemt besluit over Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

carer and elderly lady

Het college heeft ingestemd met het plan van aanpak Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). De gemeente Kampen heeft hiervoor geld gekregen van het Rijk. Samen met de zorgleveranciers is afgesproken dit bedrag van in totaal € 884.000 te zetten voor het subsidiëren van een dienstverlener in loondienst bij een thuiszorgorganisatie door cliënten € 7,50 korting per uur te geven.

De regeling geldt alleen voor overgangscliënten, omdat zij op dit moment nog gebruik maken van Hulp bij het Huishouden 1 (HH-1). Op deze wijze worden cliënten die anders mogelijk per 1 juli 2015 geen of andere hulp zouden hebben ingekocht, gestimuleerd om huishoudelijke hulpen die in loondienst bij een organisatie werken in te kopen, zodat reguliere banen zoveel mogelijk kunnen worden behouden.

De kosten voor HH-1 liggen op dit moment op ca. € 22,50 per uur. Met de korting van 7,50 komt het bedrag ongeveer gelijk aan het tarief voor huishoudelijke hulp op de particuliere markt.

Met inzet van de HHT krijgen cliënten € 7,50 korting per uur; ongeacht iemands inkomen. De toelage wordt rechtstreeks aan de zorgverlener betaald.

De korting geldt voor het maximale aantal uren dat de consulent en cliënt samen vaststellen tijdens het keukentafelgesprek. Besproken wordt hoe zij het schoonmaken van de woning per 1 juli 2015 zelf kunnen regelen en betalen. Daarbij is aandacht voor wat de omgeving kan betekenen. Dat wat overblijft aan schoonmaakbehoefte – de zogenaamde urenbehoefte – vormt de basis voor de eventuele HHT-korting.
De HHT geldt alleen bij het inhuren van een huishoudelijke hulp die in loondienst bij een zorgorganisatie werkt. Inwoners kunnen zich hiervoor melden bij een zorgorganisatie naar keuze. De contactgegevens en tarieven vindt staan vermeld op de website van de gemeente Kampen.

De HHT geldt per 1 juli 2015 en is een tijdelijke regeling tot uiterlijk 31 december 2016. De definitieve einddatum hangt af van het aantal cliënten dat gebruik maakt van de regeling.

De gemeente is er voor mensen die geen financiële mogelijkheden hebben om zelf een schoonmaakhulp te betalen. Zij kunnen de kosten vergoed krijgen via de bijzondere bijstand. Inwoners kunnen naast de HHT ook gebruik maken van bijzondere bijstand. Overgangscliënten zijn inmiddels schriftelijk geïnformeerd over de regeling. In het keukentafelgesprek die de gemeente op dit moment met alle overgangscliënten houdt, komen de financiële ondersteuningsmogelijkheden uitgebreid aan de orde.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*